کاهش حداقل نمره قبولی در امتحان ارتقا ۹۸ رشته کودکان

بسمه تعالی

جناب آقای دکتر لاریجانی
معاونت محترم آموزشی وزارت بهداشت


با سلام و احترام

امتحان ارتقاء دستیاری در تاریخ ۲۰ تیرماه ۱۳۹۸ برگزار گردید. اگرچه این آزمون ابزار سنجش علمی دستیاران بوده وکسب حداقل نمره پایه جهت ورود به مرحله بالاتر و اخذ گواهینامه تخصصی لازم میباشد، اما با توجه به شرایط ویژه ای که دستیاران ورودی ۹۵ با توجه به سه ساله شدن دوره این رشته تخصصی در اواخر سال ۱۳۹۷ با آن مواجه گردیده اند که میتوان اذعان نمود آزمون امسال ابزار علمی دقیقی برای سنجش علمی این گروه از دستیاران نبوده است زیرا دستیاران اطفال ورودی ۹۵ برخلاف دستیاران اطفال دوره های قبل که از حدود ۴ ماه پیش از برگزاری آزمون از انجام وظایف بخش های بیمارستانی و حضور در کشیکهای موظف معاف بوده و از فرصت مناسب برای مطالعه و مرور دروس برخوردار بوده اند، مجبور به حضور فعال در بخشهای بیمارستانی و کشیکهای موظف تا آخرین روز و آخرین شب قبل از برگزاری آزمون بوده و این شرایط نابرابر در مقایسه با دوره های قبل از عوامل مهم و موثردرکسب نکردن نمره پایه تعیین شده (بیس ۹۵) توسط تعداد قابل توجهی از دستیاران ورودی سال ۹۵ بوده است. که به رغم آگاهی مسئولین محترم اعم از معاونت آموزشی و دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی وزارت بهداشت و هیئت بورد محترم از شرایط و مشکلات مذکور متاسفانه نمره پایه این آزمون ۹۵ تعیین گردیده که از نمره پایه آزمون گواهینامه در سه سال گذشته که کمتر از ۹۰ بوده نیز بالاتر میباشد. این در حالی است که انتظار میرفت با توجه به اگاهی از مشکلات ویژه دستیاران ورودی ۹۵ نمره پایه یا بیس قبولی گواهینامه مانند سال قبل ۸۵ در نظر گرفته شود.
علاوه بر این وجود اشکالات متعدد در طراحی سوالات آزمون امسال نیز در کسب نکردن نمره پایه تعیین شده بسیار موثر بوده است همچون طرح سوال از مباحث غیرکاربردی و غیر شایع مانند ارتوپدی و طب نوجوان و کاهش تعداد سوالات از مباحث شایع چون نوزادان و عفونی و وجود ابهام در تعدادی از سوالات و طرح تعداد قابل توجهی سوالات بسیار سخت سبب گردیده تا سوالات آزمون با شرایط استاندارد لازم فاصله داشته باشد.
لذا تقاضا داریم با توجه به مراتب فوق و در نظر گرفتن شرایط خاص دستیاران ورودی ۹۵، علاوه بر بررسی مجدد سوالات توسط اساتید معتمد و مورد قبول وزارت بهداشت، نسبت به حداقل نمره پایه مورد نیاز برای اخذ گواهینامه تخصصی نیز تجدید نظر فرمایید.

با تشکر
دستیاران اطفال كشور

:رونوشت
دکتر علی اکبر سیاری دبیر محترم هییت بورد کودکان
دکتر اسماعیل ایدنی قائم‌مقام دبير شوراي آموزش پزشكي و تخصصي


دستیاران کودکان کشور    تماس با مؤلف دادخواست

امضای این دادخواست

By signing, I accept that دستیاران کودکان کشور will be able to see all the information I provide on this form.

ما آدرس ایمیل شما را به صورت عمومی آنلاین نمایش نخواهیم داد.

ما آدرس ایمیل شما را به صورت عمومی آنلاین نمایش نخواهیم داد.


I give consent to process the information I provide on this form for the following purposes: