جوانگرای کلید موفقیت

با سلام و احترام

همانطور که مستحضر هستید در سال اخیر قانون منع بکارگیری بازنشستگان در مجلس تصویب شده که یکی از دلایل وضع این قانون، درصد بالای بیکاری جوانان بوده و هست.
ولی با ابین حال وضعیت کمبود امکانات اشتغالی جوانان تحصیلکرده بهتر نشده است.

این مسئله به همراه بر چند صد مورد مدیران بازنشسته باقی مانده در پست های خود، نشان می دهنده که این قانون به طور کامل اجرا نشده است.

بدین دلیل، تعدادی از مسؤلین و بین آنها نمایندگان مجلس، شورای شهر و مدیران بخشهای دولتی، اشکالات و نواقص این قانون را در رسانه های مختلف و نشست های مقامات دولتی نشان دادند.

امروز، جوانگرایی دیگر شعار خالی نیست و با نشان دادن قدرت نیروهای جوان و پر انرژی، این وضعیت را می‌توانیم تغییر دهیم.

لطفاً امضا کنید، به اشتراک بگذارید و تاثیر گدار باشید چون ما هم فرزندان این سرزمین هستیم.

پس نویت ما کی؟ 

با سپاس و احترام

امضای این دادخواست

By signing, I authorize نوبت ما کی to hand over my signature to those who have power on this issue.


یا

یک ایمیل حاوی لینکی برای تأیید امضای خود دریافت خواهید کرد. To ensure you receive our emails, please add info@petitions.net to your address book or safe senders list.

تبلیغات خریداری شده

We will advertise this petition to 3000 people.

Learn more...

Facebook