طرح ضریب کا متخصصین کودکان ورودی ۹۴

بسمه تعالی
معاونت محترم درمان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی جناب آقای دکتر جان بابایی
با سلام و احترام؛
چنان مستحضرید مصوبه کاهش طول دوره تخصص کودکان در آذرماه سال ۹۷ از ۴ سال به ۳ سال به طور قطعی اعلام گردید در حالی که ورودی های ۹۴ این رشته از سال آخر (سال ۴) سه ماه را پشت سر گذاشته بودند و با عنایت به تصمیم هیئت بورد و معاونت آموزشی وزارت ورودی مذکورعلیرغم مصوبه (۳۶ ماه طول دوره کودکان از دوره ۴۲ دستیاری) تا  اردیبهشت سال ۹۸ به طور  فعال در بخش‏ها و کشیک های مربوطه انجام وظیفه نموده اند
فلذا به علت حقوق ناچیز رزیدنتی در طول مدت بیشتر از مصوبه و از همه مهمتر اعزام ورودی های ۹۴ به طرح ضریب K در چند ماه مانده به امتحان  بورد تخصصی! بیشترین آسیب متوجه ورودی ما شده است از حضرتعالی خواستار  جبران این خسارت مادی ، روانی ، زمانی و ... خواستار احتساب مدت فوق به عنوان طرح ضریبK هستیم و امیدواریم مورد موافقت و توجه ویژه حضرتعالی به ورودی های ۹۴ قرار گیرد.
با تشکر
ورودی های ۹۴ رشته کودکان

امضای این دادخواست

By signing, I authorize کاظم رضوی to hand over my signature to those who have power on this issue.


یا

یک ایمیل حاوی لینکی برای تأیید امضای خود دریافت خواهید کرد. To ensure you receive our emails, please add info@petitions.net to your address book or safe senders list.
تبلیغات خریداری شده

We will advertise this petition to 3000 people.

Learn more...

Facebook