طرح ضریب کا متخصصین کودکان ورودی ۹۴

بسمه تعالی
معاونت محترم درمان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی جناب آقای دکتر جان بابایی
با سلام و احترام؛
چنان مستحضرید مصوبه کاهش طول دوره تخصص کودکان در آذرماه سال ۹۷ از ۴ سال به ۳ سال به طور قطعی اعلام گردید در حالی که ورودی های ۹۴ این رشته از سال آخر (سال ۴) سه ماه را پشت سر گذاشته بودند و با عنایت به تصمیم هیئت بورد و معاونت آموزشی وزارت ورودی مذکورعلیرغم مصوبه (۳۶ ماه طول دوره کودکان از دوره ۴۲ دستیاری) تا  اردیبهشت سال ۹۸ به طور  فعال در بخش‏ها و کشیک های مربوطه انجام وظیفه نموده اند
فلذا به علت حقوق ناچیز رزیدنتی در طول مدت بیشتر از مصوبه و از همه مهمتر اعزام ورودی های ۹۴ به طرح ضریب K در چند ماه مانده به امتحان  بورد تخصصی! بیشترین آسیب متوجه ورودی ما شده است از حضرتعالی خواستار  جبران این خسارت مادی ، روانی ، زمانی و ... خواستار احتساب مدت فوق به عنوان طرح ضریبK هستیم و امیدواریم مورد موافقت و توجه ویژه حضرتعالی به ورودی های ۹۴ قرار گیرد.
با تشکر
ورودی های ۹۴ رشته کودکان

امضای این دادخواست

با امضای این دادخواست اجازه می‌دهم کاظم رضوی که امضای من به دست کسانی که می توانند در زمینه این دادخواست کاری انجام دهند برسد.


یا

یک ایمیل حاوی لینکی برای تأیید امضای خود دریافت خواهید کرد. برای اطمینان از دریافت ایمیل های ما لطفاً info@petitions.net را به دفترچه آدرس یا لیست محفوظ اضافه کنید.

لطفاً‌ توجه داشته باشید که با پاسخ به این پیام نمی‌توانید امضای خود را تایید کنید.
تبلیغات خریداری شده

ما این دادخواست را به 3000 تبلیغ می کنیم.

بیشتر بدانید...

Facebook