درخواست عدم برگزاری آزمون دستیاری دندانپزشکی به روش الکترونیکی

معاونت محترم آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور

با سلام و احترام
امضا کنندگان نامه ی حاضر ، داوطلبان آزمون دستیاری دندانپزشکی دوره ی ۳۴

با توجه به نبود امکانات مناسب و یکسان در کلیه ی حوزه های امتحانی و فرسودگی سیستم های کامپیوتری برخی دانشگاه ها و وقت گیر بودن پیدا کردن سوالات و حل کردن مسائلی که نیاز به محاسبات و نوشتن در برگه دارند، پاسخ به سوالات متن زبان و پیدا کردن جواب ها در متن، عدم خط کشیدن زیر نکات مهم در صورت سوال و همچنین حساسیت بالای  آزمون دستیاری نسبت به آزمون هایی از قبیل ارتقا و پره انترنی و علوم پایه که هدف صرفا کسب امتیاز برای قبولی است، خواهشمندیم جهت برگزاری الکترونیک آزمون تجدید نظر فرمائید و آزمون طبق روال سال های گذشته برگزار گردد.

با تشکر


داوطلبان آزمون دستیاری دندانپزشکی دوره ی ۳۴    تماس با مؤلف دادخواست