درخواست عدم برگزاری آزمون دستیاری دندانپزشکی به روش الکترونیکی

معاونت محترم آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور

با سلام و احترام
امضا کنندگان نامه ی حاضر ، داوطلبان آزمون دستیاری دندانپزشکی دوره ی ۳۴

با توجه به نبود امکانات مناسب و یکسان در کلیه ی حوزه های امتحانی و فرسودگی سیستم های کامپیوتری برخی دانشگاه ها و وقت گیر بودن پیدا کردن سوالات و حل کردن مسائلی که نیاز به محاسبات و نوشتن در برگه دارند، پاسخ به سوالات متن زبان و پیدا کردن جواب ها در متن، عدم خط کشیدن زیر نکات مهم در صورت سوال و همچنین حساسیت بالای  آزمون دستیاری نسبت به آزمون هایی از قبیل ارتقا و پره انترنی و علوم پایه که هدف صرفا کسب امتیاز برای قبولی است، خواهشمندیم جهت برگزاری الکترونیک آزمون تجدید نظر فرمائید و آزمون طبق روال سال های گذشته برگزار گردد.

با تشکر


داوطلبان آزمون دستیاری دندانپزشکی دوره ی ۳۴    تماس با مؤلف دادخواست

امضای این دادخواست

با امضای این دادخواست اجازه می‌دهم داوطلبان آزمون دستیاری دندانپزشکی دوره ی ۳۴ که امضای من به دست کسانی که می توانند در زمینه این دادخواست کاری انجام دهند برسد.


یا
تبلیغات خریداری شده

ما این دادخواست را به 3000 تبلیغ می کنیم.

بیشتر بدانید...

Facebook