درخواست تعلیق فعالیت های آموزشی درمانی دانشکده دندانپزشکی مشهد

باسمه تعالی

ریاست محترم دانشکده ی دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

با سلام و احترام

ضمن تقدیم مراتب سپاس از زحمات جنابعالی در راستای ارائه ی خدمات دندانپزشکی در شرایط کنونی با آگاهی از اینکه پیشگیری برای پرسنل خدمتگزار در کلیه ی سطوح اعم از پزشکان و دستیاران و دانشجویان با توجه به انتشار دراپلت های تنفسی و عدم امکان رعایت فاصله ی ایمن از بیماران و ناقلین به علت ویژگی شغلی و ذاتی دندانپزشکی و نیز ناشناخته بودن ناقلین به علت طولانی بودن دوره ی کمون طولانی ویروس میسر نمی باشد و از آنجا که پزشکی حرفه ای مقدس می باشد، به نظر می رسد انجام خدمات دندانپزشکی در این برهه ی زمانی نه تنها خدمت نیست بلکه منجربه دامن زدن به فاجعه ای ملی و انسانی می شود.

از این رو خواهشمندیم با تعلیق فعالیت های آموزشی درمانی تا زمان کنترل همه گیری بیماری موافقت نمایید.

با سپاس فراوان

دستیاران تخصصی دانشکده ی دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد


دستیاران تخصصی دانشکده دندانپزشکی مشهد    تماس با مؤلف دادخواست

امضای این دادخواست

با امضای این دادخواست اجازه می‌دهم دستیاران تخصصی دانشکده دندانپزشکی مشهد که امضای من به دست کسانی که می توانند در زمینه این دادخواست کاری انجام دهند برسد.


یا

یک ایمیل حاوی لینکی برای تأیید امضای خود دریافت خواهید کرد. برای اطمینان از دریافت ایمیل های ما لطفاً info@petitions.net را به دفترچه آدرس یا لیست ارسال کننده های امن اضافه کنید.

لطفاً‌ توجه داشته باشید که با پاسخ به این پیام نمی‌توانید امضای خود را تایید نمایید.
تبلیغات خریداری شده

ما این دادخواست را به 3000 فرد معرفی می کنیم.

بیشتر بدانید...