نبود امکانات برای کارورزان

باسمه تعالی

جناب آقای دکتر شاپور بدیعی اول
معاونت محترم درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد
با سلام و احترام
ضمن عرض خسته نباشید خدمت جنابعالی و تمامی همکارانتان که شبانه روزی زحمت میکشند، همانطور که مستحضرید تعداد موارد ابتلا به بیماری Covid-19 در کشور و نیز تعداد مراجعات مردمی مشکوک به این بیماری به مراکز درمانی ، روز به روز در حال افزایش است. پیامد این سیر پیشرونده تاکنون، ورود اغلب موارد مشکوک به ابتلا، به فضای عمومی اورژانس ها و مواجهه ی غیر ضروری و غیر موثر تعداد زیادی از کادر درمان که شامل کارورزهای گروه های مختلف آموزشی می باشد، با ایشان شده است.
روشن است که در حال حاضر با توجه به شرایط توصیف شده، نه تنها ویزیت این بیماران مستلزم استفاده از امکانات حفاظت فردی مناسب میباشد، بلکه صرف حضور در فضای اورژانس ها و سایر بخش های دیگر نیز استفاده از وسایل حفاظتی کافی شامل ماسک های N95،گان، شیلد و دستکش را میطلبد . همچنین علیرغم پیگیری های مکرر کارورزان برای دریافت کامل تجهیزات و در مقابل مشاهده تجهیز کامل کلیه ی پرسنل بیمارستان ها ( اعم از گان و عینک و ...) ، کاروزران هنوز برای دریافت یک ماسک ساده ساعت ها وقت خود را صرف میکنند و نتیجه ای نمیابند.
از این رو ضروری دانستیم که پیشنهادات و درخواست های خود را رسما، از طریق این نامه خدمت جنابعالی تقدیم نماییم که به شرح ذیل میباشد:
1. تریاژ دقیق مراجعین به اورژانس ها توسط پرسنل مجرب و جداسازی تمامی موارد تنفسی پیش از ورود به فضای عمومی اورژانس ها به منظور جلوگیری از مواجهه ی غیر ضروری با سایر بیماران و کادر درمان
2. تامین امکانات حفاظت فردی کافی(براساس دستورالعمل های موجود) تمامی کارورزان حاضر در فضای بیمارستان ها با توجه به آلودگی محیط بیمارستان در حال حاضر.(حداقل تجهیز در حد سایر پرسنل قسمتی که کارورز در آن ملزم به کشیک می باشد.)
لازم به یادآوری میباشد که هیچ اقدام تشخیصی و درمانی ، مجاز نیست مگر بعد از اطمینان حاصل کردن از تامین حفاظت فردی کارورزان
بنابراین با توجه به اصل یاد شده ، اعلام میداریم در صورت عدم رعایت موارد فوق، از حضور در بیمارستان ها معذور خواهیم بود.
امید است با توجه کافی به اصول حفاظت فردی، علاوه بر پاسداری از سلامت پرسنل درمان، از ورود ایشان به چرخه ی معیوب انتقال بیماری نیز جلوگیری نموده و با همکاری و همدلی ، از بحران عبور کنیم.


باتشکر فراوان
کارورزان دانشگاه غلوم پزشکی مشهد

رونوشت به :
ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی مشهد
ریاست محترم بیمارستان های آموزشی امام رضا / قائم / علوی / ام البنین / اکبر / دکتر شیخ
معاونت آموزش دانشگاه علوم پزشکی مشهد


کارورزان پزشکی علوم پزشکی مشهد    تماس با مؤلف دادخواست

امضای این دادخواست

By signing, I accept that کارورزان پزشکی علوم پزشکی مشهد will be able to see all the information I provide on this form.

ما آدرس ایمیل شما را به صورت عمومی آنلاین نمایش نخواهیم داد.

ما آدرس ایمیل شما را به صورت عمومی آنلاین نمایش نخواهیم داد.


I give consent to process the information I provide on this form for the following purposes: