رفع فیلترینگ از تلگرام با هدف دسترسی آسان به آموزش مجازی

فیلترینگ2.jpg

از امضاکنندگان خواهشمندم عنوان یا سمت خود(استاد/دبیر/کادرآموزشی/اولیای دانش آموز)را در بخش کامنت قید نمایند

 

 


مریم قنبرزاده    تماس با مؤلف دادخواست

امضای این دادخواست

By signing, I authorize مریم قنبرزاده to hand over my signature to those who have power on this issue.


یا

یک ایمیل حاوی لینکی برای تأیید امضای خود دریافت خواهید کرد. To ensure you receive our emails, please add info@petitions.net to your address book or safe senders list.
تبلیغات خریداری شده

We will advertise this petition to 3000 people.

Learn more...

Facebook