درخواست دانشجویان داروسازی کشور جهت لغو آزمون جامع داروسازی

جناب آقای دکتر حق دوست

معاونت محترم آموزشی وزرات بهداشت

با سلام 

همانگونه که نیک مستحضرید کشور عزیزمان در حال مقابله تمام عیار با ویروس کرونا و تبعات مختلف آن می‌باشد. یکی از اصلی ترین نهادهای درگیر این ماجرا دانشگاه‌های علوم پزشکی و صد البته دانشجویان آنها هستند؛ نیک میدانیم که معاونت متبوع جنابعالی با جلسات مختلف سعی در وارد آمدن کمترین هزینه به مسائل آموزشی و سلامت دانشجویان داشته و خواهد داشت. یکی از موضوعات آموزشی مهم برای دانشجویان، تعیین تکلیف روشن و مشخص آزمون های پایان دوره رشته ها و مقاطع مختلف است.  تا بدین لحظه که این نامه خدمت جنابعالی نگاشته میشود، با اعلام سازمان سنجش پزشکی، دانشجویان با اعمال سوابق تحصیلشان در  آزمون های علوم پایه و پیش کارورزی قبول و یا رد میشوند. اما صحبتی از چگونگی برگزاری اولین دوره آزمون جامع رشته دروسازی به میان نیامده است. نقد شرایط منتج به تصویب آن آزمون در سال ۹۴ در این مقال نمیگنجد، اما ذکر این مطلب کافیست که در صورتی آزمون های علوم پایه و پیش کارورزی حذف می‌شوند که وجود آزمون های ارزشیابی برای دانشجویان پزشکی و دندان پزشکی بسیار ضروری‌تر از دانشجویان داروسازی است؛ چرا که دانشجویان داروسازی به خلاف دیگر رشته ها، تمام دروس مهم و بالینی خود را پیش از آزمون گذرانده اند و صرفا ۳۰ واحد دروس عمومی و اختیاری برای آنان باقی میماند و بتبع  ورود به مرحله ای تازه از آموزش برای آنان بلاموضوع میشود. نتیجتا ما دانشجویان داروسازی سراسر کشور از جنابعالی تقاضا داریم در چنین شرایطی که جابه جایی های  بین استانی و برگزاری آزمون میتواند برای سلامت دانشجویان خطر آفرین باشد، بپذیرش دانشجویان داروسازی  در آزمون جامع داروسازی همچون سایر رشته ها با اعمال سوابق تحصیلی باشد.

با تشکر

امضای این دادخواست

By signing, I authorize Telegram: @omidajums to hand over the information I provide on this form to those who have power on this issue.


یا
تبلیغات خریداری شده

ما این دادخواست را به 3000 فرد معرفی می کنیم.

بیشتر بدانید...