درخواست جامعه پزشکی برای اعلام تعرفه واقعی

هیات رئیسه محترم مجمع عمومی
هیات رئیسه محترم شورایعالی
ریاست محترم سازمان نظام پزشکی

با سلام و درود و سپاس از زحمات و ابراز حمایت قاطبه همکاران .
از آنجا که استمرار خدمت رسانی عموم شاغلین حرف پزشکی و ادامه دسترسی مراجعین به کیفیت مناسب خدمات ، با تعرفه های قبلی پاسخگوی هزینه های جاری مراکز درمان،اعم از خصوصی و دولتی، نخواهد بود ، لذا بجهت جلوگیری از اجحاف به این قشر ، خواهان اعلان رسمی و عمومی هزینه تمام شده( با استناد به کار کارشناسی انجام شده در کمیسیون تعرفه ) به عنوان کف نرخ ارائه خدمات ، همچون دیگر اتحادیه های صنفی ، و نرخهای واقعی سال 99 میباشیم ، تا ضمن پیشگیری از اجحاف به بیماران ، کماکان شاهد ارائه خدمات در شان مردم شریف و در خور نظام و سلامت کشور باشیم .


شورای مدیران گروه های پزشکی    تماس با مؤلف دادخواست

امضای این دادخواست

با امضای این دادخواست اجازه می‌دهم شورای مدیران گروه های پزشکی که امضای من به دست کسانی که می توانند در زمینه این دادخواست کاری انجام دهند برسد.


یا
تبلیغات خریداری شده

ما این دادخواست را به 3000 فرد معرفی می کنیم.

بیشتر بدانید...