درخواست جامعه پزشکی برای اعلام تعرفه واقعی

هیات رئیسه محترم مجمع عمومی
هیات رئیسه محترم شورایعالی
ریاست محترم سازمان نظام پزشکی

با سلام و درود و سپاس از زحمات و ابراز حمایت قاطبه همکاران .
از آنجا که استمرار خدمت رسانی عموم شاغلین حرف پزشکی و ادامه دسترسی مراجعین به کیفیت مناسب خدمات ، با تعرفه های قبلی پاسخگوی هزینه های جاری مراکز درمان،اعم از خصوصی و دولتی، نخواهد بود ، لذا بجهت جلوگیری از اجحاف به این قشر ، خواهان اعلان رسمی و عمومی هزینه تمام شده( با استناد به کار کارشناسی انجام شده در کمیسیون تعرفه ) به عنوان کف نرخ ارائه خدمات ، همچون دیگر اتحادیه های صنفی ، و نرخهای واقعی سال 99 میباشیم ، تا ضمن پیشگیری از اجحاف به بیماران ، کماکان شاهد ارائه خدمات در شان مردم شریف و در خور نظام و سلامت کشور باشیم .


شورای مدیران گروه های پزشکی    تماس با مؤلف دادخواست

امضای این دادخواست

By signing, I authorize شورای مدیران گروه های پزشکی to hand over the information I provide on this form to those who have power on this issue.


یا