افزایش حقوق مسئولین فنی استان خوزستان

انجمن داروسازان استان خوزستان

با سلام و تبریک سال نو

 

بی شک همان‌طور که از تورم لجام گسیخته و اوضاع اقتصادی کشور در یک ساله گذشته با خبرید، پرداخت حقوقی متناسب با شرایط فعلی از ابتدایی ترین و مسلم ترین حقوق مسئولین فنی داروخانه‌های سطح استان است. همانگونه که انجمن محترم داروسازان خود را نهادی برای حمایت از مسئولین فنی معرفی می‌نماید مقتضی است برای انجام درخواست های حقه مسئولین فنی که به شرح ذیل میباشد اقدامی عاجل صورت دهد: 

 

1-دستیابی به حقوق مسئولین فنی باید با درک شرایط استان خوزستان ( موضوع مناطق کمتر توسعه یافته و مرزی قانون خدمات کشوری) باشد و خواست شورای عالی کار مبنی بر افزایش حداقل ۳۹٪ اضافه بر شرایط استان در نرخ نامه اعمال شود.
2- برای مسئولین فنی که در یک شیفت کاری تعداد بیش از 60 نسخه رد مینمایند کارانه ای متناسب به ازای هر نسخه ای که بیش از آن رد می نمایند تعلق گیرد.

 

3- مسئولین فنی که در داروخانه های شبانه روزی مشغول به کار هستند بعد از ساعت 22 روزهای عادی و در روز های تعطیل 40% به ستوت حقوق پایه آنها افزوده و در جمع خالص دریافتی اعمال شود.

 

بی شک خود از این نکته با خبرید که جلب رضایت مسئول فنی و رفع دغدغه های اقتصادی وی  در نهایت به حضور هرچه کارآمدتر و مفید تر او در داروخانه خواهد انجامید که در نهایت موسس نیز از آن سود خواهد برد.

 

 در پایان لازم است اعلام داریم که در صورت افزایش نامتناسب و ناچیز حقوق، مسئولین فنی استان از هر وسیله‌ای برای احقاق حقوق خود بهره خواهند برد و مسئولیت خالی ماندن شیفت‌های مراکز درمانی و به مخاطره افتادن سلامت مردم متوجه شما خواهد بود.


مسئولین فنی خوزستان    تماس با مؤلف دادخواست