واریزی یارانه مابه التفاوت سوخت رانندگان سواری کرایه

بسمه تعالی

با عنایت به اینکه حدود شش ماه است یارانه مابه التفاوت سوخت رانندگان سواری کرایه بین شهری واریز نشده واین موضوع موجب مشکلات و حتی خانه نشینی تعدادی از رانندگان این صنف گردیده است از وزارت راه و شهرسازی ، سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای ، شرکت نفت ، سازمان هدفمندی یارانه ها و کلیه مقامات و ارگان های ذیربط در این خصوص میخواهیم برای جلوگیری از  مشکلات بیشتر وتشنج و مختل شدن این بخش از حمل ونقل مسافر جاده ای و همچنین پایمال نشدن حقوق رانندگان شریف وزحمت کش که همگی تحت ضوابط ابلاغی سازمان راهداری و نرخ های مصوب کمیته حمایت از مصرف کننده فعالیت مینمایند در اسرع وقت نسبت به واریزی مبالغ معوقه از دی ماه 1401تاکنون اقدام نمایند 


انجمن صنفی رانندگان    تماس با مؤلف دادخواست