حمایت از محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات

 باسمه تعالی

جناب آقای دکتر حسن روحانی، رییس محترم جمهوری اسلامی ایران

این جانبان امضا کنندگان این نامه به عنوان رای دهندگان به دولت تدبیر و امید بر این باوریم که عملکرد مهندس محمدجواد آذری جهرمی، وزیر توانمند  و نماینده نسل سوم انقلاب در هیئت دولت ، کاملا مثبت و در راستای شعارهای انتخاباتی حضرتعالی بوده و ضروریست حضرتعالی جهت حفظ حرمت خواست و آرای مردم، در برابر فضاسازی ها و تخریبها و تهدیدها، از ایشان به عنوان نمادی از مدیریت شایسته جوانان(مورد تاکید رهبر فرزانه انقلاب) حمایت فرمایید

با احترام

امضای این دادخواست

By signing, I authorize مردم ایران to hand over my signature to those who have power on this issue.


یا
تبلیغات خریداری شده

We will advertise this petition to 3000 people.

Learn more...

Facebook