جمع آوری امضاء الکترونیک جهت نامه ی درخواست تسهیل فراغت از تحصیل دانشجویان دکترای تخصصی وزارت بهداشت ، خطاب به وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

بسمه تعالی

وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، جناب آقای دکتر قاضی زاده­ هاشمی

با سلام

احترماً امضاء کنندگان زیر، دانشجویان شاغل به تحصیل در مقطع دکترای تخصصی در دانشگاه­ های زیر مجموعه­ ی وزارت بهداشت، توجه حضرتعالی را به عرایض ذیل معطوف می­داریم

1-      با توجه به شرایط دشوار اقتصادی حاکم بر کشور،  تحریم­ ها در بازار واردات و تصمیمات اتخاذ شده توسط فروشندگان اقلام و اجناس آزمایشگاهی در رابطه با توقف فروش تا ایجاد ثبات در بازار ارز کشور، و نیز محدودیت مبلغ تعلق گرفته به پایان نامه­ های دکتری، انجام پایان نامه­ ها در اغلب دانشگاه­ ها متوقف شده و این توقف چندین ماهه منجر به یأس، سکون و عدم رضایتمندی دانشجویان این مقطع تحصیلی، که سرمایه­ های نظام و نیروهای تازه نفس هستند، گردیده است.

2-      در این بین دانشگاه­ها بر حسب سلیقه اقدام به تعریف شرایطی در رابطه با کسب مجوز دفاع از پایان نامه نموده اند. از جمله­ ی این شرایط می­توان به الزام ارائه­ ی گواهی پذیرش یا چاپ چندین مقاله­ ی آی-اس-آی با امتیاز بالا اشاره نمود. این در حالی است که مطابق با ماده­ ی 43 م آئین نامه­ ی آموزشی دوره­ ی دکتری تخصصی مصوب سی و پنجمین جلسه­ ی شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی، مورخ بیست و نهم آبان ماه 1386، دانشجویان این مقطع تحصیلی با ارائه­ ی گواهی پذیرش یا چاپ "یک مقاله ی علمی- پژوهشی داخلی یا خارجی" به عنوان "نویسنده­ ی اول یا دوم"،  مجاز به دفاع از پایان نامه­ ی خود و فراغت از تحصیل می باشند. قابل ذکر است که در این ماده اشاره­ ای به نوع مقالات مجاز ( مقالات اصلی، مروری یا گزارش مورد) نشده است. لذا استنباط غالب آن است که محدودیت ایجاد شده در نوع مقالات، دستورالعمل خارج از قانون دانشگاه­ها می­باشد.

3-      به نظر می­رسد اغلب موارد استرداد مقالات در ژورنال­های خارجی بدون دلیل علمی بوده و به گمان قوی بی ارتباط به مسئله­ ی تحریم نمی­باشد. نیز نشریات پذیرنده­ ی مقالات حق نشری بیش از کل بودجه­ ی پایان نامه­ ها مطالبه می نمایند.

4-      اغلب دانشگاه­ها بدون در نظر گرفتن زمان تلف شده در انتظار پذیرش مقالات، سنوات تحصیلی را به چهار یا چهار و نیم سال کاهش داده اند و این امر منجر به افزایش نگرانی­ ها و اضطراب دانشجویان گردیده است.

5-      ترافیک دانشجویان در صف دفاع و توقف بی­ دلیل چندین ماهه در انتظار پذیرش مقاله، نه تنها اجحاف به دانشجویان و سهل انگاری در رعایت حقوق ایشان است بلکه در شرایط بحرانی فعلی به زیان اقتصاد کشور نیز می باشد. بنابراین از محضر جنابعالی استدعا داریم که در جهت تسهیل فراغت از تحصیل دانشجویان مقطع دکترای تخصصی، دستور فرمائید تا

-          دانشگاه­های مربوطه ملزم به رعایت قوانین شده و به مقالات با مشخصات ذکر شده در آئین نامه­ ی آموزشی این دوره­ ی تحصیلی که در بند دوم همین نامه شرح داده شد، بسنده نمایند.

-          ارائه­ ی گواهی پذیرش مقاله از شروط اخذ مجوز دفاع از پایان نامه حذف شده و به بعد از دفاع و قبل از اخذ مدرک تحصیلی موکول گردد

قبلا از بذل توجه حضرتعالی سپاسگزاریم.