نامه اعتراض داروسازان خطاب به ریاست سازمان غذا و دارو

 

رياست محترم سازمان غذاودارو
جناب آقاى دكتر ديناروند
سلام
با آرزوى قبولى طاعات و عبادات در اين ماه مبارك
بياد داريم آخرين مكاتبه جمعى از مؤسسين داروخانه هاى تهران را با
جنابعالى در باب قدردانى از اقدامات سازمان از ورود داروساز به كتاب
ارزش نسبى خدمات و رفع معضل هميشگى ابطال مقوله حق فنى از سوى
ديوان عدالت و ذكر انتظارات جامعه داروساز را از بزرگان آن سازمان در ٥
بند اساسى در باب موضوعات روز جامعه از جمله تأسيس داروخانه هاى
گياهى و مقابله با هجمه هاى روزافزون صداوسيما.
در آن روز زيبا كه با امضاى خود سندفرضى پاسداشت اقدامات داروساز
محور سازمان را ارج مينهاديم ، هيچگاه نميدانستيم كه با گذشت كمتر از ٨
ماه ، جامعه داروساز شاغل در داروخانه چه ساده مآبانه دل به حمايت
سازمان داده و چه ساده انديشانه چشم به كمك ياران دوخته و نميدانستيم
كه نه سخن از تثبيت حق فنى است و نه اراده اى جدى در باب تكريم مقام
داروساز در جامعه.
در اين مدت هرچه ديديم ،تكرار هجمه هاى سريالى وارده بر داروساز بود و
ادامه سناريو سؤال برانگيز داروخانه ستيزى در جامعه و چه تلخ بود سخنان
جنابعالى در تريبون خبرگزارى ها مبنى بر مشاهده تخلفات فراوان در دارو
خانه ها و به دنبال آن بهره بردارى معنا دار صداوسيما و ذكر جملات توهين
آميز به شخصيت داروساز و تشبيه او به داروغه در رسانه ملى كشور.
دردآوربودن اتفاقات وحوادث روزافزون سپرى شده درماه هاى اخير ، آنجا
بيشتر به چشم آمد كه ديديم مشاوران و طراحان دارويى سازمان به جاى
تلاش در جهت حل معضلات واقعى جامعه داروساز و نهادينه كردن ورود
داروساز به كتاب ارزش نسبى خدمات و افزايش مارژين دارو ،هرروز با ارائه
طرحى جديدو فكرى نو ، جامعه داروساز كشور را در التهاب و اضطرابى
دائمى نگاه داشته وهرازچندگاهى با ايده هاى جنجالى ، اقتصاد بيمار
داروخانه را بيمارتر و خدمات ارائه شده در داروخانه را آسيب پذيرتر
مينمايند.
از ايده جنجالى داروخانه هاى زنجيره اى گرفته تا تغييرات اعمال شده در
آيين نامه جديد تأسيس داروخانه نظير كاهش ضريب جمعيتى و خروج
مسئولين فنى از شركت هاى توزيعى و مخالفت با پيشنهادات انجمن
داروسازان در باب اصلاحاتى در آيين نامه و به تبع آن تقابل دردناك
مؤسسين و مسيولين فنى در مكانى كوچك همچون داروخانه و نهايتا جدايى
طيف هاى مختلف داروساز و برهم خوردن اتحادصنفى تا مشاهده اراده اى
قوى در سازمان در باب بسط و توسعه داروخانه هاى دولتى و دانشگاهى
همه و همه از نتايج اين قبيل تصميم گيرى هاى عجولانه در نهاد متولى
داروسازى كشور است.
شاهكار اخير مديران داروئى سازمان در خلق پيشنهاداتى در باب تغيير در
تعريف مطب فعال و اصلاحاتى بنيادى در شعاع بررسى تأسيس داروخانه
در شهرهاى بزرگ به همراه تأسيس داروخانه هاى گياهى در سلامتكده هاى
طب سنتى ديگر از آن دسته اتفاقاتى است كه ميتوان گفت تيرخلاصى است
به اقتصاد بيمار داروخانه هاى خصوصى.
ايكاش زمانه ، زمانه اى ديگر بود تا حضور اينهمه نبوغ و استعداددرخشان
در بدنه سازمان در ارائه طرح هاى گوناگون را در جهت حل معضلات جامعه
صنفى گرامى ميداشتيم اما چه سود كه مقطع كنونى ، آزمون دگرى است از
براى سنجش عملكرد بزرگان در رعايت انصاف و اعتدال در توجه به نظر
اكثريت جامعه داروساز كشور و نه عده اى خاص.
بارى به هرجهت، ما مؤسسين داروخانه هاى تهران كه با مشاهده اين
اتفاقات ناخوشايند و هجمه هاى وارده بر پيكر ضعيف داروخانه نه تنها
نااميد كه حتى ميتوان گفت درمانده ايم به اين نتيجه رسيده ايم كه اتخاذ
سياست هاى پيش رو در نظام داروئى كشور در حوزه داروخانه ، نه تنها
جابرانه كه حتى ويرانگر است و ادامه وضع موجود مانعى است بزرگ در راه
ارتقاء جايگاه معنوى داروساز و سدى است در برابر خدمات رسانى مطلوب
در داروخانه و اعتقاد داريم پرداخت به موضوعاتى لاينحل نظير حق فنى،
داروخانه هاى زنجيره اى ، دولتى و گياهى در كنار موضوعاتى نظير تأسيس
هاى بيضابطه،بازرسى هاى جهت دار، ماليات ، شهردارى و ده ها موضوع
ديگر ، ديگر از توان ماجهت حل منطقى و مسالمت آميز آنها خارج است و
نيازمند راه حلى است نوين و ارائه طريقى ديگر.
بيتوجهى سازمان غذا و دارو كه نهاد متولى داروسازى كشور است به اين
موضوع و تعلل در بهره گيرى از نظرات جامعه ١٢ هزارنفرى مؤسسين ،
نتيجه اى نخواهد داشت جز نابودى اقتصاد بيمار داروخانه و استمرار
ضرباتى مهلك از سوى بدخواهان حرفه داروسازى به جامعه مظلوم داروساز
شاغل در داروخانه.
دامنه سريال گونه هجمه ها و فشارهاى وارده بر پيكرضعيف داروخانه در
طى ساليان گذشته اندك رمق و توان باقيمانده در كالبد داروسازان شاغل در
داروخانه را كه سالهايى بسيار در مقابل انواع ناملايمات نظير تحريم و
كمبود و نامرادى هاى سازمان هاى بيمه گر و حماسه دفاع مقدس ، در دفاع
از كيان جامعه پزشكى مردانه ايستادند و مقاومت كردند، از بين برده و
فضايى آكنده از يأس و نااميدى را در داروخانه كه تنها ويترين تمام عيار
جامعه داروسازى است ايجاد نموده است.
جامعه داروسازان مؤسس سراسر كشور در انتظار پاسخى است شفاف از
سوى جنابعالى و ساير بزرگان سازمان در باب حل مسالمت آميز موضوعات
فوق و تلاش در جهت جلوگيرى از بحران هاى فزاينده در نظام دارويى
كشور.

 


اعضاء كارگروه شورايعالى داروخانه هاى تهران و جمعى از مؤسسين داروخانه هاى تهران    تماس با مؤلف دادخواست
Script executed with success this is not html: Array ( [type] => 2 [message] => Trying to access array offset on value of type null [file] => /home/petitions/public_html/sign_petition.php [line] => 31 )