نامه اعتراض داروسازان خطاب به ریاست سازمان غذا و دارو


Guest

#1

2015-07-08 14:14

تا اخر می ایستیم
دکتر داروساز جوان

#2 مخالفت با رای گیری

2015-07-08 15:57

من در این رای گیری ، فقط انحصار طلبی داروخانه دارها وپرتیک ها چیزی نمی بینم 

 این رای گیری از جانب اکثریت مسئولین باطل هست 

مطمئن باشید، به عنوان یه داروساز آزاد ، با تمام توان از تصمیم اخیر معاونت دفاع میکنم 


Guest

#3

2015-07-09 11:09

I'm totally disappointed about my pharmacy job in Iran. I'm thinking about changeing it for the rest of my life. No respect to it in here!
نعيم

#4 Re: مخالفت با رای گیری

2015-07-11 17:16

#2: دکتر داروساز جوان - مخالفت با رای گیری  

 

دكتر جان بيا واقع بين باش اين ره به تركستان است در نهايت اين تصميم گيري نابودي اكثريت داروخانه هاست  

اين خانه از پايبست ويران است 

افزايش تعداد داروخانه ها و كاهش فاصله در نهايت به ضرر من و شماست.