اصلاح وضعیت محیط زیست


Guest

/ #7 تشکر

2015-11-19 17:05

پول بتزین تو جیب شوهرش و خودش 

بیماری و الودگی هوا ومرگ....... برای مردم

تدا لعنتش کنه 

اقای رییس جمهور ابروی دولت و تدبیر داره میره فکری کن
تبلیغات خریداری شده

We will advertise this petition to 3000 people.

Learn more...

Facebook