اصلاح وضعیت محیط زیست


Guest

/ #24

2015-11-19 19:35

میخواستم فقط نظرم رو وارد کنم، ولی چون بدون امضا نمیشد نظر داد مجبور شدم امضا کنم و همینجا اعلام میکنم که این پتیشن ها نمیتونه خانم ابتکار را عوض کنه و مطمین باشید که حساب تک تک شما را خواهیم رسید و به وقتش می فهمید که ابتکار حمایت مردم رو‌پشت سرش داره و خیلی راحت میتونه هرکاری دلش میخواد بکنه.تبلیغات خریداری شده

We will advertise this petition to 3000 people.

Learn more...

Facebook