Save Shahdarii Gorgan Basketball team

درود بر گرگان

ما گرگان دوستان و عاشقان گرگان اعتراض و انزجار خود را با امضای این تومار اینترنتی اعتراض خود را به تصمیم گرگان ستیزانه و ضد گرگانی شورای شهر گرگان برای انحلال تیم بسکتبا شهرداری گرگان اعلام می‌کنیم.

تیم بسکتبال شهرداری گرگان با بیش از ۵۰ سال سابقه قدیمی‌ترین تیم بسکتبال در ایران می‌باشد و این تصمیم شورای شهر به غیر از توهین به شرافت و عشق گرگان دوستان بار سنگینی بر بسکتبال ایران خواهد گذاشت.

از این رو ما خواستاریم سریعاً این تصمیم لغو شده و حمایت درخور و کافی از تیم بسکتبال شهرداری گرگان صورت پذیرد.

------------------------------------------------------------------------------------------------

We disagree and hatred with the decision of the Council of Gorgan for the dissolution of Gorgan Municipality's basketball team and we are calling for the immediate repeal of the decision.

Note that Gorgan basketball team has the longest history in Iran basketball league and it was the first basketball team in Iran which had been founded over 50 years ago.


انجمن هواداران بسکتبال گرگان    تماس با مؤلف دادخواست

امضای این دادخواست

با امضای این دادخواست اجازه می‌دهم انجمن هواداران بسکتبال گرگان که امضای من به دست کسانی که می توانند در زمینه این دادخواست کاری انجام دهند برسد.


یا

یک ایمیل حاوی لینکی برای تأیید امضای خود دریافت خواهید کرد. برای اطمینان از دریافت ایمیل های ما لطفاً info@petitions.net را به دفترچه آدرس یا لیست ارسال کننده های امن اضافه کنید.

لطفاً‌ توجه داشته باشید که با پاسخ به این پیام نمی‌توانید امضای خود را تایید نمایید.
تبلیغات خریداری شده

ما این دادخواست را به 3000 فرد معرفی می کنیم.

بیشتر بدانید...

Facebook