تقاضای اجرای عدالت بین رشته ای آنستزیولوژیست های ایران در سال 95

مقام محترم وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی

جناب آقای دکتر هاشمی

با سلام و احترام

رشته آنستزیولوژی در نظام های بهداشتی- درمانی مترقی دنیا از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده و امروزه در اکثر کشورهای دنیا که از لحاظ شاخص های سلامت سرآمد و نمونه هستند، آنستزیولوژی دارای جایگاه و نقش تعریف شده مشخص و پر رنگی می باشد.با این وجود علیرغم آنکه رشته آنستزیولوژی یکی از پر درآمد ترین رشته ها در جهان نسبت به سایر رشته های جراحی با توجه به ساعت کاری برابر است، ولی متاسفانه در ایران در قعر درآمدی نسبت به رشته های جراحی قرار دارد

 لذا در رابطه با تغییرات کد و کای بیهوشی که با جایگزینی کتاب تعرفه های خدمات درمانی بجای کتاب قبلی معروف به "کالیفرنیا " آغاز گردید و با ویرایش جدید سال 94 ادامه یافت مطالبی به حضورتان ایفاد می داریم

الف- حتما حضرتعالی اذعان دارید که متخصصین بیهوشی در هیچ دوره ای آلوده به ارتباط غیر متعارف مالی با بیماران نبوده اند. با در نظر گرفتن این امر ، انتظار میرفت در پروسه تدوین کتاب جدید ، موجبات دلگرمی ايشان فراهم آید که متاسفانه چنین نشد ! در ویرایش سال 93 اشکالات زیادی وجود داشت که مورد اعتراض قرار گرفت و دست اندرکاران قول اصلاح در ویرایش های بعد را دادند ، ولی متاسفانه در نسخه سال 94 روند تضیقات آنچنان شدید است؛ که نه تنها حقوق همکاران را پایمال می کند؛ بلکه جان بیماران را نیز به مخاطره می اندازد

فی المثل بسیاری از کد عمل هایی که کای آنها در چاپ 93 - "ظالمانه " - به 3 کاهش داده شده بود ؛ در چاپ جدید به صفر تقلیل یافت!! و پاسخ به این پرسش مجهول باقیماند که آیا دست اندرکاران تهیه کتاب مذکور برای اعمال مذکور نیازی به بیهوشی ندیده اند که کد اعمال مذکور به صفر تقلیل یافته است؟ و یا بیهوشی بیماران بدون قبول ریسک و ریکاوری مگر امکان پذیر است که تمامی کدهای تعدیلی و حتی ریکاوری در آنها حذف گردیده است؟ بدیهی است این گونه تصمیمات نتیجه ای به غیر از مجبور کردن بیماران به تحمل درد جراحی های بزرگی که در حالت متعارف تحت بیحسی لوکال قابل انجام نیستند نخواهد داشت

ب - بررسی اعمال گلوبال قبل از طرح تحول تا 94 نشان می دهد که در سال 93 رشد ریالی درآمد جراحان 241% و رشد ریالی درآمد بیهوشی 206% بوده است که متاسفانه در سال 94 این رشد درآمد ریالی برای جراحان 3% افزایش و برای بیهوشی 3% کاهش یافته است

ج - بررسی کتب کالیفرنیا و ارزش های نسبی خدمات سلامت نیز از قبل از طرح تحول تا 94 نشان می دهد که در سال 93 رشد ریالی درآمد جراحان 276% و رشد ریالی درآمد بیهوشی 253% بوده است که متاسفانه در سال 94 این رشد درآمد ریالی برای جراحان 9% افزایش و برای بیهوشی 17% کاهش یافته است

د - با توجه به تلاشهای بی شائبه متخصصین آنستزیولوژی در ارتقاء کیفیت ارائه خدمات در بخش های مراقبت های ویژه بخصوص وجود مدارج فوق تخصصی و اقامت مدام این همکاران در بخشهای مذکور ، توجه ویژه به این حوزه از اقتصاد درمان را روزافزون مینماید

ه - از نظر بهینه سازی کیفیت مراقبت های پره آپ و پست آپ و ارتقای اقتصاد درمان مشارکت فعال متخصصین آنستزیولوژی، ضمن بالابردن کیفیت مراقبتهای پزشکی، منجر به کاهش هزینه ها و نیز کاهش درد و آلام بیماران می گردد. از این رو ارتقاء و تقویت این بخش ها در کتاب تعرفه و ابلاغ دستورالعمل های کشوری وابسته به آن جهت ارتقای کیفی مراقبتها و دلگرمی متخصصین آنستزیولوژی نقش اساسی ایفا میکند

و - کتابی که توسط وزارت محترم به عنوان مرجع نسبیت سازی حق الزحمه بین رشته های مختلف انتخاب شده به اذعان همگان از علمی ترین و دقیقترین کتب موجود است. از چندین سال پیش در این کتاب مبلغ دریافتی به ازای هر کا بین رشته های مختلف مساوی بوده است؛ در حالی که در ایران؛ نا عادلانه و با فشار غیر قانونی بیمه ها، کای بیهوشی بسیار پائین تر از کای جراحی نگه داشته می شد. این هم در راستای همان "سوءاستفاده" از این ابزار مهم میباشد

حال که مقرر است تا این تبعیض در وزارت حضرتعالی مرتفع گردد؛ دست هایی در کار است که با کاهش کای بیهوشی به طریق دیگری ظلم قدیمی را زنده کنند. برهم زدن نسبت های مندرج در کتاب مرجع؛ رسمی است که اگر باب شود نهایتا بجز کاریکاتوری از کتاب اصلی چیزی باقی نمی ماند

از آنجا که موارد ریز و فنی این چنینی بسیار زیاد است و ذکر جزییات باعث اطاله کلام خواهد شد؛ تمنا دارد دستور فرمایند دست اندر کاران تهیه کتاب موصوف الذکر، در جلساتی با نمایندگان هسته مرکزی آنستزیولوژی و انجمن علمی آنستزیولوژی ایران، به استماع استدلالات متخصصین بیهوشی کشور بنشینند و در جهت تحقق عدالت بین رشته ای در پرداخت های کادر درمانی اهتمام ورزند

قبلا از مراحم آن مقام محترم کمال سپاس و امتنان را داریم 

 

جمعی از متخصصین بیهوشی کشور

1394/8/11
Script executed with success this is not html: Array ( [type] => 2 [message] => Trying to access array offset on value of type null [file] => /home/petitions/public_html/sign_petition.php [line] => 31 )