اعتراض به نتایج نهایی آزمون دکتری 98

ما جمعی از داوطلبان آزمون دکتری سال 1398 به نتایج نهایی منتشره از سوی سازمان سنجش اعتراض داریم. چون معتقدیم در حق بعضی از دوستان اجحاف شده و رتبه های 1 و 2 دررشته ما (مدیریت بازرگانی و راهبردی) هیچ جا قبول نهایی نشده اند. و رتبه های بالاتر قبول نهایی شده اند درحالیکه رتبه های دورقمی خوب و پایین تر که انتظارقبولی دریک دانشگاه و گرایش خوب را داشتند در هیچ جا پذیرفته نشده اند. و معتقدیم اساتید بیش از اندازه در مصاحبه سلیقه ای برخورد کرده اند و فرایند مصاحبه را تحت تاثیر نظرشخصی خود قرار داده اند. با وجود آنکه طبق رای دیوان عدالت اداری و ابلاغیه سال 98 سازمان سنجش و آموزش کشور تعیین حد نصاب مرحله دوم(مصاحبه دکتری) از سوی موسسات آموزشی غیرقانونی اعلام شده است ولی موسسات درکارنامه نهایی دکتری 98 حد نصاب تعیین کرده اند و تعیین حد نصاب تبدیل به ابزاری حداقل برای موسسات برای رد قطعی برخی داوطلبان دکتری شده است و باعث نادیده گرفتن نمره آزمون کتبی درمرحله مصاحبه شده است.این اتفاق درشرایطی رخ میدهد که براساس قانون  «سنجش و پذیرش دانشجو دردوره های تحصیلات تکمیلی دردانشگاهها و مراکز آموزس عالی کشور» آزمون کتبی و مصاحبه هریک در پذیرش  نهایی دکتری تاثیر 50 درصدی دارند واعمال حد نصاب مصاحبه برای پذیرش دکتری مغایر با این قانون است. 


غلامرضا رسولی    تماس با مؤلف دادخواست

امضای این دادخواست

By signing, I authorize غلامرضا رسولی to hand over the information I provide on this form to those who have power on this issue.


یا