اعتراض به تصمیم تبدیل کاربری تعدادی از فضاهای آموزشی قدیمی شهرهای ایران

http://halfback.ir/pics/school2.jpg

 

جناب آقای روحانی رئیس جمهور محترم جمهوری اسلامی ایران
با سلام

ما جمعی از فرهنگیان، اساتید دانشگاه، هنرمندان، فعالان حقوق کودک، نویسندگان ادبیات کودکان، طرفداران محیط زیست، روزنامه نگاران و دیگر شهروندان ایرانی، با امضای این نامه، به تصمیم اخیر وزیر محترم آموزش و پرورش برای تبدیل کاربری تعدادی از فضاهای آموزشی قدیمی شهر تهران و شهرهای بزرگ کشور، از آموزشی به تجاری و فروش مدارس برای جبران کسری بودجه آموزش و پرورش و ساخت مدرسه در حاشیه شهرهای بزرگ ، اعتراض داریم

فضاهای آموزشی هر منطقه از شهر، متعلق به مردم همان منطقه و متناسب با عناصر دیگر بافت شهری است و تغییر کاربری مدارس تعادل فضای شهری را به هم می زند. از طرفی این استدلال که برای آبادی حاشیه، متن را ویران کنیم، تفکری ضد توسعه و پیشرفت است. البته ما از توسعه فضاهای آموزشی در مناطق حاشیه شهرهای بزرگ و افزایش بودجه آموزش و پرورش استقبال می کنیم، اما نه به قیمت نابودی مدارس قدیمی مرکز شهر

ظاهرا استناد قانونی آموزش و پرورش به بند "ن" تبصره 3 قانون بودجه 93 است، مطابق این بند دستگاه مربوط باید "عدم نیاز" یا "ضرورت تغییر محل" یا "ضرورت تبدیل به احسن" را اثبات کند. با نگاه کارشناسی بعید است که در شهر تهران حتی یک مدرسه هم مشمول این بند پیدا شود، مگر اینکه بخواهند این بند قانونی را بهانه حراج ساختمان مدارس کنند. در این طرح، آموزش و پرورش برای حل یک مشکل به بدترین و زیانبارترین روش متوسل شده است

با اجرای طرح، آموزش و فرهنگ، پیش پای ساخت و ساز تجاری و لجام گسیخته شهری قربانی می شود. هم اکنون عده ای با نگاه حریص، چشم به مدارس دوخته اند تا از قِبل ساخت و ساز پاساژ روی ویرانه مدارسی که باید آینده سازان کشور را پرورش دهد، ثروتهای بی حساب بیاندوزند. آیا جنابعالی می پسندید که بگویند در دولت آقای دکتر حسن روحانی آموزش را در پیشگاه سرمایه تجاری قربانی کردند؟ آیا شما می پسندید که در دوره ریاست جمهوری شما مدرسه فروشی باب شود؟

تبدیل مدرسه به پاساژ بدترین اتفاقی است که ممکن است در آموزش و پرورش یک کشور رخ دهد. مدارس و دانشگاه ها و اماکن فرهنگی ، بخشی از هویت شهر های ما هستند. ما نگران هستیم که با اجرای این طرح ، مدارس قدیمی شهرها ویران شوند و جای آنها را پاساژها و مجتمع های تجاری بگیرند. در تهران و شهرهای بزرگ تنفس برای مردم دشوار شده است . شهرهای بزرگ ما از کمبود فضاهای فرهنگی و تفریحی و بوستان رنج می برند. در چنین شرایطی حتی تبدیل یک مدرسه به مجتمع تجاری ، اقدامی علیه شهروندان است

از طرفی تنها کالای سرمایه ای و سخت افزاری آموزش و پرورش ، ساختمان مدارس است . اجازه ندهید این سرمایه را در معرض حراج بگذارند . فروش مدرسه و تبدیل مدرسه به پاساژ ، با هر توجیهی که صورت گیرد ، عملی ضدفرهنگی است. ما به تنگناهای بودجه ای و کسری بودجه مزمن وزارت آموزش و پرورش واقفیم، اما تبدیل کاربری مدارس به تجاری و فروش مدرسه را راه حل جبران کسری بودجه این وزارتخانه نمی دانیم

یک بررسی مستقل نشان خواهد داد که برخلاف توجیهات مقامات آموزش و پرورش، در مناطق مرکزی و شمالی شهر تهران مدرسه خالی وجود ندارد، بلکه تعداد دانش آموزان در مدارس و کلاس های درس مناطق مرکزی شهر تازه به حد استاندارد رسیده است. تغییرات جمعیتی ممکن است در آینده روند معکوسی بیابد و مناطق مرکزی شهرها با کمبود فضاهای آموزشی روبرو شوند

ورود آموزش و پرورش به فاز تغییر کاربری و فروش مدرسه در متن شهر و خرید و تملک زمین در حاشیه، با ماموریت ذاتی وزارت آموزش و پرورش منافات دارد و ممکن است منجر به ایجاد رانت و احیانا فساد اداری در این وزارتخانه شود . در مناطق حاشیه ای شهرهای بزرگ، زمین های شهری فراوانی با کاربری آموزشی وجود دارد که در اختیار وزارت مسکن است. تملک این زمینها توسط وزارت آموزش و پرورش نیاز به پول ندارد. برای ساخت مدرسه هم دولت می تواند از کمک بخش خصوصی و خیرین مدرسه ساز استفاده کند.