دادخواست نیروهای حق الزحمه ای صدا و سیما از حجه الاسلام و المسلمین جناب آقای رئیسی

بسمه تعالی

  حجه الاسلام والمسلمین جناب آقای رئیسی ریاست محترم قوه قضائیه

  با سلام

احتراماً با عنایت به فراخوان صورت گرفته از دفتر حضرتعالی مبنی بر طرح شکایت از حوزه های متخلف، به استحضار می رساند، مرقومه حاضر با امضای افرادی خدمت حضرتعالی تقدیم می گردد که سالهاست تحت عنوان نیروی حق الزحمه  در سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی  فعالیت کرده اند. اینجانبان نیروهایی هستیم که سالهاست به مثابه نیروی روزمزد با حق الزحمه ای خیلی کمتر از حقوق پایه کار و حتی بدون بیمه! فعالیت کرده ایم، آن چه ما را به ادامه این شرایط سخت و ناعادلانه امیدوار می کرد وعده های مکرری بود که حکایت از روزهای جذب و بکارگیری دائمی داشت، اواسط سال 97 بود که مطلع شدیم سازمان صدا و سیما به جهت جلوگیری از تکرار شکایت نیروهایی که برای احقاق حق خود در حوزه های مرتبط دست دادخواهی دراز کرده و سازمان را محکوم نموده اند، با سازمان تأمین اجتماعی تفاهم نامه ای را گذرانده که نیروهای حق الزحمه ای را بیمه کند. در پی این تصمیم و تدبیر مدیران ارشد سازمان، همه نیروهای حق الزحمه ای فعال در کلیه مراکز به تهران فراخوان شدند تا با ارائه مستنداتی از سال های حضورشان در مرکز، سابقه کار و بیمه دریافت نمایند، تا اینجای کار خیلی معقول و منطقی به نظر می رسید ولی متأسفانه در جریان محاسبه سنوات کارکرد نیروها و سوابق بیمه ای آنها، آن چه ملاک قرار گرفت منافع سازمانی بود نه حق نیروها!! به این شکل که این سوابق کاملاً  با سابقه های واقعی حضور در مرکز اختلاف داشت، مثلاً برای نیرویی با 15 سال سابقه کار و حضور در برنامه های متعدد، سابقه کار 7 سال و سابقه بیمه 3 سال لحاظ شد. ملاک دوستان برای چنین محاسباتی هم، میزان حقوق دریافتی  فرد بود که باز هم به تدبیر سازمان و به جهت پایین دیده شدن رقم حق الزحمه ها، بسیار ناچیز بود و حتی به حقوق پایه کار هم نمی رسید فلذا هر چند ماه دریافتی حق الزحمه، یک ماه کار واقعی لحاظ شد و سوابق کار و بیمه را تحت الشعاع قرار داد و از واقعیت به دور کرد. اتفاق ناخوشایندی هم که در این زمینه رخ داد، این بود که همه نیروها مکلف شدند بعد از تعیین سنوات و سوابق، تعهدنامه ای را امضاء نمایند که طی آن اعلام می کردند تمام مطالبات خود را از سازمان دریافت نموده اند، درحالی که این ادعا به دور از واقعیت بود و هیچ کدام از این افراد، ریالی پاداش و عیدی پایان سال دریافت نکرده بودند اما اصرار مدیران سازمانی و تهدید نیروها به این که، شرط ادامه همکاری با سازمان، امضای این قرارداد است، اکثریت قریب به اتفاق نیرو ها را مجبور به پذیرش کرد و اغلب افراد این برگه معاهده را امضاء نمودند. یک سوی امضای نیروها پای برگه، سازمان صدا و سیما بود که به صورت شفاهی وعده هایی را برای رهایی از بلاتکلیفی نیروها داده بود، اما سازمان خیلی زود از حرف خود برگشت و در شرایط فعلی که به نیمه دوم سال 98 رسیده ایم، طرح تازه ای در حال اجراست. برنامه ای که طی آن نیروها، تحت پوشش شرکتی با عنوان مجری طرح درمی آیند و عملاً از تابعیت سازمان خارج می شوند، اتفاق ناخوشایند دیگری هم که قرار است پیامد این کار باشد، نادیده گرفتن سوابق کاری و عدم پرداخت بیمه کامل نیروهاست که می تواند بر زمان حضورشان در مجموعه و سن بازنشستگی شان تأثیری سوء داشته باشد و نکته قابل تأمل تر هم این که آن دسته از نیروها که قرارداد تحمیلی سازمان را به دور از واقعیت می دانستند و نسبت به مفاد آن معترض بوده از امضای آن سرباز زدند، به ترک محل خدمت تهدید شده اند و در حالی که پا به سن گذاشته اند و امکان استخدام در سایر ارگان ها باتوجه به شرط سنی برای آنها فراهم نمی باشد و ناچارند سوابق چندین ساله حضور خود در این حوزه را نادیده بگیرند و قید کارکردن در صدا و سیما را بزنند.

لذا بدینوسیله از حضرتعالی درخواست می شود رأساً به این موضوع ورود کرده، مانع ادامه این تخلف فاحش در سازمان صدا و سیما شوید و  14 هزار نفر نیروی حق الزحمه را از نگرانی برای آینده نامعلوم کاری شان نجات دهید.  

 

 

  به پیوست متن قراردادی که نیروهای صدا سیما ملزم به امضای آن شده اند قرار داده شده است.

    با احترام

 

 

قرارداد1.png                       


نیروهای حق الزحمه ای صدا و سیما    تماس با مؤلف دادخواست

امضای این دادخواست

By signing, I accept that نیروهای حق الزحمه ای صدا و سیما will be able to see all the information I provide on this form.


I give consent to process the information I provide on this form for the following purposes: