اعتراض به طرح سوال از مباحث حذفيات در ازمون دستياري ارديبهشت ٩٧

وزارت محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
جناب آقای دکتر قاضی زاده هاشمی
معاون آموزشی وزارت بهداشت
جناب آقای دکتر لاریجانی
احتراماً، ما جمعی از شرکت کنندگان آزمون دستیاری اردیبهشت 97، مراتب اعتراض خود را نسبت به برخی از سوالات آزمون به استحضار می رسانیم.
سال گذشته سایت سنجش پزشکی کشور، در فهرست منابع خود برخی از مباحث را جهت آزمون اردیبهشت حذف نمود. اما از این مباحث در آزمون سؤال طرح شده بود و داوطلبین زیادی با اعتماد به سایت سنجش، این مباحث را مطالعه نکرده بودند. بعد از اعلام کلید اولیه و حذف نشدن این سؤالات، اعتراض گسترده ای از سوی داوطلبین به سازمان سنجش اعلام شد اما متأسفانه اخیراً دکتر پورکاظمی در مصاحبه خود اعلام کرده اند که هیچ سؤالی حذف نشده است!
از آنجا که پیگیری های ما به نتیجه ای از این سازمان منجر نشده، خواستار آن هستیم تا جهت احقاق حقوق داوطلبانی که به منابع آزمون سنجش اعتماد کرده اند، کارگروهی با حضور کارشناسان و داوطبین تشکیل شود تا به این موضوع دقیق تر رسیدگی شود.
در ادامه لیست سؤالاتی که از سرفصل های حذفی اعلام شده، به پیوست آمده است:

١. سؤال 196 دفترچه ب فصل 42 فارماکولوژی کاتزونگ

٢. سؤال 117 دفترچه ب، فصل 154 اطفال اسانسیل نلسون

٣. سؤال 109 دفترچه ب فصل 120 اطفال اسانسیل نلسون

٤. سؤال 63 دفترچه ب فصل 41 زنان - مامایی دنفورث (سؤال از صفحه 719 و بعد از آن طرح شده اما صفحات 716 تا 718 جزو منابع آزمون بوده است)

٥.سؤال 60 دفترچه ب فصل 5 زنان - مامایی دنفورث (سؤال از صفحه 78 طرح شده اما صفحات 70 تا 77 جزو منابع آزمون بوده است)

٦. سؤال 51 دفترچه ب، فصل 40 زنان - مامایی دنفورث (سؤال از صفحه 711 و بعد از آن طرح شده اما صفحات 705 تا 710 جزو منابع آزمون بوده است)

٧. سؤال 135 دفترچه ب فصل 30 اورولوژی دکتر سیم فروش

٨. سؤال 136 دفترچه ب فصل 30 اورولوژی دکتر سیم فروش

با تشکر

رونوشت به:
- (جناب آقای دکترایدنی (قائم مقام دبیرشورای آموزش پزشکی و تخصصی
- جناب آقای دکتر حیدرزاده (معاون اجرایی دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی


شركت كنندگان ازمون دستياري ٩٧    تماس با مؤلف دادخواست