درخواست حمایت از دانشجویان شهریه پرداز دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

بسمه تعالی

تاریخ:۱۳۹۹/۲/۲۷
پیوست : ندارد

ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

سرکار خانم دکتر چنگیز

باسلام وعرض ادب


باتوجه به شیوع ویروس کرونا وتحت الشعاع قرارگرفتن امور مختلف درکشور ازجمله معیشت واقتصاد مردم و با استناد به بند 8 نامه شماره ی ۵۰۰/۱۲۶/د مورخ ۱۳۹۹/۱/۱۹ ابلاغی از معاون آموزشی وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشکی به دانشگاه های علوم پزشکی ؛ احتراما از سرکارعالی درخواست میشود موارد مذکورپیرامون شهریه دانشجویان را بررسی ونتیجه را دراسرع وقت به اطلاع دانشجویان برسانید


1- با توجه به اینکه شهریه ی دانشگاه ها براساس کلاس های حضوری تعیین گردیده اند واکنون کلاسها به صورت غیرحضوری وانلاین برگزارمی گردد ،تقاضا داریم امکان بهره مندی از تخفیف 30 درصد شهریه را برای دانشجویان شهریه پرداز فراهم آورید.


2- طبق روال سالهای گذشته ،شهریه ی دانشگاه ها،درشهریورماه هرسال تعیین می گردد که باتوجه به درنظرگرفتن وضع اقتصادی کشور،از سرکارعالی درخواست می گردد ؛جهت همدلی بااین قشر درحال تحصیل ،امسال درصدی به شهریه ی دانشجویان اضافه نگردد


3- درصورتیکه دانشجویان قادربه کسب نمره ی قبولی در درسی نشوند ، جهت اخذ مجدد دروس این ترم ؛ هزینه ای دریافت نگردد


4- هزینه ای که بابت واحدهای عملی پرداخت شده ؛ درصورتیکه امکان برگزاری کلاسها به صورت حضوری فراهم نگردد به دانشجویان عودت داده شود


امید است با درنظرگیری شرایط پیش آمده حداکثر همکاری را با دانشجویان وخانواده های آنان داشته ودراین زمینه الگویی برای سایر دانشگاه ها باشیم 

باتشکر
 دانشجویان شهریه پرداز
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان


امضاکنندگان:
-انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
-انجمن اسلامی دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
-بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
-انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان (دفترتحکیم وحدت)
-شورای مشاورین جوان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
- کمیته مشورتی دفتر توسعه آموزش دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
-شورای صنفی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
-شورای صنفی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
- شورای صنفی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

رونوشت :
-دکتر صبری؛معاون محترم آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
-دکتر حسینی ؛معاون محترم دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان


جمعی از دانشجویان شهریه پرداز    تماس با مؤلف دادخواست

امضای این دادخواست

By signing, I authorize جمعی از دانشجویان شهریه پرداز to hand over the information I provide on this form to those who have power on this issue.


یا