اعتراض به بازگشایی دانشگاه

با سلام و احترام
ما دانشجویان دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی لرستان ، با توجه به شرایط بوجود آمده در کشور عزیزمان و سایر کشورهای جهان، و همچنین با توجه به شروع پیک دوم این بیماری با توجه به آمار های رسمی وزارت بهداشت در خرداد ماه سال 99،خواستار اندیشیدنی مدبرانه از سوی مسولین دانشگاه علوم پزشکی لرستان و قرار دادن سلامت دانشجویان و خانواده هایشان در اولویت میباشیم و اعتراض خود را نسبت به بازگشایی دانشگاه در تاریخ 17 خرداد و برگزاری حضوری امتحانات پایانی ، در شهری با وضعیت هشدار مثل خرم آباد، را به شما تقدیم میکنیم.
امید است دانشکده داروسازی خرم آباد همانند تعدادی از دانشکده های دیگر (مانند تهران، شهید بهشتی، مشهد، شیراز، کرمان،تبریز و زنجان که برگزاری امتحانات را کاملا مجازی کرده و همچنین دانشکده داروسازی اصفهان که دروس عملی را مجازی برگزار میکند) برای حفظ سلامت دانشجویان خود، که بزرگترین سرمایه های آن میباشند، در برگزاری ارزیابی های پایانی و دروس عملی به صورت الکترونیک پیشرو باشد.

با تشکر


دانشجویان داروسازی    تماس با مؤلف دادخواست

امضای این دادخواست

با امضای این دادخواست اجازه می‌دهم دانشجویان داروسازی که امضای من به دست کسانی که می توانند در زمینه این دادخواست کاری انجام دهند برسد.


یا

یک ایمیل حاوی لینکی برای تأیید امضای خود دریافت خواهید کرد. برای اطمینان از دریافت ایمیل های ما لطفاً info@petitions.net را به دفترچه آدرس یا لیست ارسال کننده های امن اضافه کنید.

لطفاً‌ توجه داشته باشید که با پاسخ به این پیام نمی‌توانید امضای خود را تایید نمایید.
تبلیغات خریداری شده

ما این دادخواست را به 3000 فرد معرفی می کنیم.

بیشتر بدانید...

Facebook