درخواست لغو آزمون علوم پایه شهریور۹۹

                                 بسمه تعالی

 

معاونت محترم آموزشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان

استاد ارجمند جناب آقای دکتر مهدی قائمی

 

با سلام و‌ احترام

با عنایت به طولانی شدن امتحانات پایان ترم دانشجویان دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی زنجان تا تاریخ ۱۳۹۹/۶/۱۳ و نبود فرصت مطالعاتی کافی برای آمادگی جهت شرکت در آزمون علوم پایه ۲۱ شهریور ماه و همچنین به خطر افتادن سلامت دانشجویان و خانواده های شان به دلیل ضرورت جابجایی های بین شهری و اسکان دانشجویان در خوابگاه ها، خواهشمند است دستور فرمایید در خصوص لغو‌ آزمون علوم پایه ۲۱ شهریور ماه و احتساب سوابق تحصیلی (همانند آزمون علوم پایه اسفند ۹۸)، اقدامات مقتضی به عمل آید.

از حسن توجه و همکاری حضرتعالی کمال تشکر و امتنان را داریم.

 
 

دانشجویان دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی زنجان

به انضمام امضای الکترونیکی دانشجویان

 


جناب آقای دکتر مهدی قائمی    تماس با مؤلف دادخواست

امضای این دادخواست

By signing, I authorize جناب آقای دکتر مهدی قائمی to hand over the information I provide on this form to those who have power on this issue.


یا