بیانیه جراحان عمومی ایران در مورد طرح سطح بندی خدمات کشوری

جناب اقای حسن روحانی

ریاست جمهور اسلامی ایران

سلام علیکم


ما جراح جنرال هستیم
همان جراحانی که به غلط پسوند عمومی را یدک می‌کشند و به حق در اقصا نقاط کشور جراح ارشد مقابله با اورژانس‌های جراحی و حوادث و سوانح ملت شریف و صبور ایران زمین هستیم،
ما را در یابید
جراحان عمومی (ارشد) کشور با شناخت کافی از نقش بسیار مهم و کلیدی خود در نظام سلامت و درمان کشور با دلی بزرگ و اراده ای قوی و با متانت و طمانینه بسیار تمام کاستی های نظام سلامت را تحمل میکنند و کشور در هیچ برهه ای چه در جنگ و آشوب و چه در ارامش و صلح کمترین نگرانی را از جانب خدمات آنان نداشته است
و تعداد زیاد قربانیان جراح در بحران کورونا نیز حاکی از همین امر است

ما با انجام اعمال بسیار متنوع طیف بزرگی از خدمات را به مردم گرانقدر ارائه میدهیم و بعید است که کسی در هر گوشه از این خاک تجربه ای نیکو از آنرا به خاطر نیاورد


اما اینک عده ای خاص که به سرچشمه های ثروت و قدرت مرتبط شده اند و در نظام مدیریتی رسوخ یافته اند به شکلی سازمان یافته و آگاهانه در حال نابودی این توانایی های سترگ هستند که گنجی بزرگ از گنج های جامعه پزشکی کشور محسوب میشود

انحصار طلبان و ویژه خواران هر چند گاهی با ارائه طرح ها و دستورات مختلف و حتی متناقض و نا متعادل سبب میشوند جراحان عمومی (ارشد)
بخشی از بستر اجرای توانایی های خودرا از دست بدهند که دود آن مستقیما به چشم ملت رنج کشیده ایران در اقصی نقاط کشور خواهد رفت

بهره مطلق وجود توانایی های متنوع جراحان همیشه متعلق به بیماران آنان بوده و خواهد بود و سبب بی نیازی آنان از و حفظ جسم و جان آنان گردیده است اما اینک با دستورالعمل های و طرح هایی مانند طرح سطح بندی خدمات به ناگهان محدودیت های بسیاردر خدماتی که ما میتوانیم ارائه دهیم خلق شده و عواقب قانونی در مورد آن برقرار میگردد

امضاء کنندگان این نامه سالهاست که روندهای قانونی و رسمی را در کمال ارامش و صبوری برای جلوگیری از وقوع این فاجعه پیگیری نموده و در بسیاری از موارد موفق شده اند اما شدت حرص و آز عده ای را پایانی نیست و هر روز خدعه ای نو میکنند گویی عناد دارند تا میزان صبر ما را اندازه بگیرند

امضاء کنندگان نامه اینک پس از حضرت حق خود را تنها در کنف حمایت صاحبان اصلی کشور یعنی مردم شریف ایران میدانند اما اینک از شما و نمایندگان و رسانه ها و افکار عمومی برای توقف شیوه ها و روندهای خانمان برانداز کنونی استمداد میجویند تا بر تارو پود های تنیده در قدرت و ثروت فائق ایند و به تاوان دادن مردم برای منافع عده ای خاص پایان داده شود

ورود غیر قانونی طرح اخیر به حوزه تعیین صلاحیتهای گروه های مختلف پزشکی ، عدم مشارکت نمایندگان قانونی آنان در طراحی دستورالعمل ها و بی توجهی به نصایح بزرگان جراحی همگی در شرایطی رخ داده است که جراحان ارشد بخصوص جوانان آنان تحت شدیدترین فشار ها در مناطق مختلف کشور خدمات خودرا نجیبانه ارائه میدهند ولی عده ای فرصت طلب اینده زندگی و حیثیت آنان را به آتش حرص میسوزانند و در کمال تاسف اینها همگی با بستر سازی های مدیران وزارت بهداشت و درمان شما رخ میدهد

امضاء کنندگان بیانیه تعجیل در توقف این گونه رفتارها و نیز بنیاد نهادن شالوده ای صحیح را در مورد نقش جراحان ارشد در نظام درمان را خواستار میباشند


جراحان عمومی ایران    تماس با مؤلف دادخواست

امضای این دادخواست

By signing, I accept that جراحان عمومی ایران will be able to see all the information I provide on this form.

ما آدرس ایمیل شما را به صورت عمومی آنلاین نمایش نخواهیم داد.

ما آدرس ایمیل شما را به صورت عمومی آنلاین نمایش نخواهیم داد.

We will not display your phone number publicly online.


I give consent to process the information I provide on this form for the following purposes: