جمعی از دانشجویان پرستاری و مامایی


ضمن عرض سلام و خسته نباشید خدمت معاون آموزشی دانشگاه. جناب آقای دکترامیریانی
نظر به اینکه عده ای از دانشجویان پرستاری و مامایی هنوز کارآموزی هستند و با توجه به اینکه بعضی از اساتید هنوز تدریس رو تمام نکردند و از همه مهم تر اینکه آموزش این ترم نیز مجازی بوده و قاعدتا با آموزش مجازی فرصت بیشتری برای مطالعه کردن دروس و آمادگی برای امتحان حضوری هست؛ لذا:
از شما خواهشمندیم زمان امتحان دانشکده پرستاری و مامایی رو  مطابق دانشکده پزشکی و سایر دانشکده ها به بهمن موکول کنید تا هم زمان بیشتری برای مطالعه کردن باشد و هم  اساتید و دانشجوها فرصتی برای اتمام کلاسها و کارآموزی داشته باشند.
پیشاپیش از مساعدت های شما سپاسگزاریم.
باتشکر
جمعی از دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی

امضای این دادخواست

By signing, I authorize دانشجو to hand over the information I provide on this form to those who have power on this issue.


یا