طرح شکایت از حسن روحانی و ابراهیم رییسی

درود فراوان

اینجانب مسعود وظیفه .زندانی سیاسی سابق  به نمایندگی از سوی تمامی امضا کنندگان این شکوایه از حکومت جمهوری اسلامی و دولت مردانش (حسن روحانی مسئول کشتار ابان۹۸..وابراهیم رییسی مسئول قتل های حکومتی سال۱۴۰۱)شکایت خود را اعلام نموده و حکومت جمهوری اسلامی را مسبب این کشتار میدانم .

شایان ذکر است از بدو حکومت جمهوری اسلامی تمامی دولتمرادان این حکومت فاسد و عامل ویرانی و بدبختی جامعه ایرانی میباشند ..فلذا بنده به اتفاق تمامی امضا کنندگان خواستار برکناری حکومت جمهوری اسلامی و رسیدگی به جنایات جنگی این حکومت میباشیم 

..ایران برای ملت ایران است و ما برای وجب به وجب خاکش با چپاولگران مبارزه خواهیم کرد  ..پس برای رسیدگی به شکایت ما از حکومت ویرانگر جمهوری اسلامی و دولت مردان خونخوارش یاری بهم رسانید 

تایید امضا کنندگان این شکوایه 

 

 ۱_مسعود وظیفه زندانی سیاسی فعال سیاسی 

۲_مرتضی نوا سامی فعال سیاسی و عضو چندین گروه سیاسی 

۳_علی رضا قربانی زندانی سیاسی 

۴_ پرستو ملکی .زندانی سیاسی فعال سیاسی و حقوق زنان 

۵_سامان رضایی زندانی سیاسی و فعال سیاسی 

۶ _Chia   Shajhai فعال سیاسی 

۷_محمد فردوسی فعال سیاسی 

۸_مهدی مشهدی زندانی و فعال سیاسی 

۹_سعید اقا جان .فعال سیاسی مبارز 

۱۰_Candarella Candarella فعال سیاسی و مبارز از خارج ایران 

۱۱_خلیل خاجه نصیری .فعال سیاسی .عضو کمپین باز پس گیری ایران 

۱۲_حامد وظیفه .فعال سیاسی زندانی سیاسی ..عضو اصلی شورای اتحاد مبارزین 

۱۳_ مهدی شفیعی .فعال سیاسی پادشاهی خواه  

۱۴_محمد رضا کامرانی نژاد .زندانی سیاسی _فعال سیاسی 

۱۵_ یاشار قضایی .فعال سیاسی زندانی سیاسی پادشاهی خواه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


دادگاه لاحه    تماس با مؤلف دادخواست

امضای این دادخواست

By signing, I accept that دادگاه لاحه will be able to see all the information I provide on this form.

ما آدرس ایمیل شما را به صورت عمومی آنلاین نمایش نخواهیم داد.

ما آدرس ایمیل شما را به صورت عمومی آنلاین نمایش نخواهیم داد.


I give consent to process the information I provide on this form for the following purposes: