بیانیه گروه عدالت برای کارکنان مظلوم شبکه بانکی کشور

          بنام حضرت دوست                                                                                                                                                                                    تاریخ: 16/05/1402               

جناب آقای ابوالفضل نجارزاده

رئیس محترم شورای هماهنگی بانکها

  با تقدیم سلام        

احتراماً اینجانبان کارکنان شاغل و بازنشسته شبکه بانکی کشور, امضاکنندگان بیانیه ذیل، درخواست داریم با توجه به وضعیت بد معیشتی و درآمد ناچیز ماهانه کلیه کارکنان، موارد درخواستی زیرعیناً در جلسه شورای هماهنگی بانکها بطور کامل مطرح، رسیدگی و اجرائی گردد ، لازم به ذکر است از آنجائیکه کارکنان بانکها تمامی راههای مسالمت آمیز را طبق سلسله مراتب اداری , جهت رسیدن به اهداف حقه ی خود پیموده اند و نتیجه ایی حاصل نشده , در صورت عدم توجه به موارد درخواستی حداکثر طی یک ماه آینده, ناگزیر به انجام همزمان تجمع و اعتصاب با حضور اکثریت کارکنان نظام بانکی ائم از شاغل و بازنشسته طبق اصل 27 قانون اساسی خواهیم شد, ضمناً مسئولیت هرگونه سواستفاده احتمالی از اقدامات قانونی کارکنان  , توسط افراد سود جو ، موج سوار یا رسانه های بیگانه متوجه مسئولین ذیربط خواهد بود.

1- بانک‌ها با توجه به نقش مهم آنها در اقتصاد کلان و خرد کشور، به نوعی وظیفه جمع آوری وجوه ، سرمایه و هدایت آنها به مسیرهای قانونی و تبیین شده توسط قانون گذار را دارند، و بدین سبب کارکنان بانکها باید از حداقل رفاهیات کارکنان دولت برخوردار باشند، که متاسفانه بدلیل عدم تبیین تخصصی قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارکنان بانکها و تطبیق ناکارآمد مشاغل اجرایی, تخصصی و مدیریتی کارکنان با قانون مدیریت خدمات کشوری ، موجب ضرر و زیان فراوان کارکنان شاغل و بازنشسته بانکها شده است، لذا جهت بهبود معیشت کارکنان بانکها درخواست داریم ،قوانین منابع انسانی و طبقه بندی مشاغل کارکنان بانکها از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری خارج و همچون قبل از تطبیق با قانون مدیریت خدمات کشوری مشمول آئین نامه بروز شده استخدامی بانکها ، مصوب 1379/11/29 هیأت وزیران شده و همزمان ماده 41 این آئین نامه در رابطه با همسان سازی حقوق بازنشستگان با شاغلین همتراز اجرائی گردد. (به جهت وجود قانون همسانسازی در ماده 41 ، نیاز به وجود مصوبه مجلس برای انجام همسان سازی نیست)

2- با توجه به هجمه های وارده به کارکنان خدوم و زحمتکش بانکها و ارائه آمارهای غلط و نادرست از تسهیلات پرداختی به کارکنان شاغل و بازنشسته در برخی از جراید و صداوسیما و عدم مجال کافی برای پاسخ به اتهامات وارده در صداوسیمای ج.ا.ا ، با توجه به تصویب آئین نامه جدید بانک مرکزی، درخواست پایان دادن به هجمه ها و تهمت های ناروا را داریم.

3- با توجه به عدم وجود تشکل صنفی مستقل برای شاغلین و بازنشستگان بانکها که بتوانند نمایندگان حقیقی خود را برای حمایت از حق و حقوق واقعی خود, بدون وجود سلسله مراتب اداری انتخاب و به ادارات ذیربط اعزام کنند ، بدینوسیله درخواست داریم, سندیکای (اتحادیه صنفی) کارکنان شاغل و بازنشسته بانکها بطور مستقل تشکیل و مشغول به کار گردد.

4- کارکنان شاغل و بازنشسته بانکها به جهت دریافت تسهیلات مسکن و جعاله که همیشه و همواره نسبت به قیمت واقعی مسکن از ارزش قابل توجهی برخوردار نبوده و حتی در حد خرید چند متر آپارتمان هم نیست, از داشتن تعاونی های مرکزی مسکن بعنوان نهادی در چارت سازمانی بانکها بی بهره هستند و از این بابت کارکنان بانکها ضرر و زیان فراوانی را نسبت به سایر ادارات دولتی متحمل شده اند ، لذا درخواست داریم در شورای هماهنگی بانکها که در حال حاضر مسئولیت شورای عالی منحله بانکها را به عهده دارد ، نسبت به تشکیل تعاونی مسکن در کلیه بانکها اقدام و با حمایت مدیران عامل بانکها تمهیدات لازم برای عضویت شاغلین و بازنشستگان فراهم آید.

5- کارکنان بانک‌ها به واسطه سرویس دهی متناوب و یکسره در طی ساعات اداری (به مشتریان و مراجعه کنندگان) ، از دشواری بیشتر کاری و همچنین ساعات بیشتر بهره ‌وری و کار مفید نسبت به سایر دستگاه ها و شرکتهای دولتی برخوردار هستند، که به علت نداشتن متولی واحد (نمایندگان مستقل در مجلس شورای اسلامی) جهت پیگیری امور صنفی در دولت و مجلس تاکنون موفق به قراردادن مشاغل کارکنان بانکها در فهرست مشاغل سخت نشده اند، که با توجه به تعریف مشاغل شخت که شامل همه اعمال کارکنان شعب در بانکها می گردد، درخواست داریم با عنایت به مطالب روشن و شفاف بالا نسبت به قراردادن مشاغل کارکنان بانکها در فهرست مشاغل سخت دولتی اقدام گردد.

6- با توجه به انعقاد قرارداد بانکها با شرکتهای پیمانکاری جهت انجام امور بانکی که در واقع شرکت ها اقدام به جذب نیروی کار برای انجام امورات خدماتی و غیره بانک ها انجام می دهند، این کار موجب افت کاری نیروهای شرکتی و همچنین پائین آمدن راندمان کاری این عزیزان شده است ، لذا درخواست داریم کلیه بانکها نسبت به حذف شرکت های پیمانکاری و عقد قرارداد مستقیم با کارکنان نیروهای شرکتی اقدام نمایند.

7-  با توجه به طرح و بررسی تعطیلات دو روزه پایان هفته برای کلیه دستگاههای اجرائی (دولتی) به غیر از واحدهای امدادی درمجلس شورای اسلامی و ایضاً قرار گرفتن نام بانکها در واحدهای امدادی، باستحضار میرساند با ایجاد بانکداری الکترونیک آنلاین (همراه بانک و پایانه های شعب ) و از راه دور ، اغلب امور بانکی امشتریان از طریق درگاههای الکترونیک و بصورت جابجائی آنلاین وجوه بین حسابهای افراد انجام می گزدد، و مختصر عملیات نقدی نیز از طریق دستگاههای خودپرداز قابل انجام است ، علاوه بر تمامی موارد فوق کلیه بانکها برای امور درخواست کارت حساب ، دسته چک ، افتتاح حساب ، درخواست اخذ تسهیلات و ... اپلیکیشن های خاصی را تهیه و در اختیار مشتریان خود قرار داده اند , لذا درخواست داریم به جهت اجرای قانون تحکیم خانواده، طرح دو روز تعطیلی پایان هفته مشمول کارکنان بانکها نیز گردد.   

                                                                                                                                                  گروه عدالت برای کارکنان مظلوم نظام بانکی کشور


گروه عدالت برای کارکنان مظلوم نظام بانکی    تماس با مؤلف دادخواست

امضای این دادخواست

By signing, I accept that گروه عدالت برای کارکنان مظلوم نظام بانکی will be able to see all the information I provide on this form.


I give consent to process the information I provide on this form for the following purposes: