اعلام حضور در همایش پیاده‌روی همگانی در پاییز تبریز با شعار «اورمو گؤلوموزو قورویاق»

دریاچه‌ای به نام اورمیه آیه‌ای الهی آفریده‌شده بر اساس حق و عدالت و رحمت خداست و هرگونه تجاوز و تعدی به آن افساد در زمین و موجب عذاب اُخروی و مسئولیت دنیوی است و حفظ تعادل این مایملک و نعمت خداداد مسخر ما انسان‌ها بر اساس قاعده‌ی «لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام» و قاعده‌ی «نفی عسر و حرج» و «حکم عقل» و «بنای عقلاء» و اصل پنجاهم قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران و قوانین بین‌المللی وظیفه‌ای همگانی است. لذا، بنا به اصل ۲۷ قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران و با تأسی به شرع و قانون و حقوق انسانی و ملی و بین‌المللی و برای جلب توجه مردم و افزایش حساسیت آنها به موضوع بحران آب و لزوم احیاء دریاچه اورمیه، آمادگی و موافقت خود برای شرکت در یک همایش پیاده‌روی همگانی در پاییز امسال (۱۴۰۲) در شهر تبریز و‌ با شعار «اورمو گؤلوموزو قورویاق» را اعلام کرده، این متن را امضاء می‌کنم.

نکته: زمان و‌ مکان دقیق برگزاری این همایش تنها در صورتی اعلام خواهد شد که حداقل «چهل هزار امضاء» تا اواسط آبان‌ماه برای این اعلامیه جمع‌آوری شود.


علیرضا فرشی دیزجیکان    تماس با مؤلف دادخواست

امضای این دادخواست

By signing, I authorize علیرضا فرشی دیزجیکان to hand over the information I provide on this form to those who have power on this issue.


یا

We will not display your email address publicly online.

We will not display your email address publicly online.