اعلام حضور در همایش پیاده‌روی همگانی در پاییز تبریز با شعار «اورمو گؤلوموزو قورویاق»

دریاچه‌ای به نام اورمیه آیه‌ای الهی آفریده‌شده بر اساس حق و عدالت و رحمت خداست و هرگونه تجاوز و تعدی به آن افساد در زمین و موجب عذاب اُخروی و مسئولیت دنیوی است و حفظ تعادل این مایملک و نعمت خداداد مسخر ما انسان‌ها بر اساس قاعده‌ی «لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام» و قاعده‌ی «نفی عسر و حرج» و «حکم عقل» و «بنای عقلاء» و اصل پنجاهم قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران و قوانین بین‌المللی وظیفه‌ای همگانی است. لذا، بنا به اصل ۲۷ قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران و با تأسی به شرع و قانون و حقوق انسانی و ملی و بین‌المللی و برای جلب توجه مردم و افزایش حساسیت آنها به موضوع بحران آب و لزوم احیاء دریاچه اورمیه، آمادگی و موافقت خود برای شرکت در یک همایش پیاده‌روی همگانی در پاییز امسال (۱۴۰۲) در شهر تبریز و‌ با شعار «اورمو گؤلوموزو قورویاق» را اعلام کرده، این متن را امضاء می‌کنم.

نکته: زمان و‌ مکان دقیق برگزاری این همایش تنها در صورتی اعلام خواهد شد که حداقل «چهل هزار امضاء» تا اواسط آبان‌ماه برای این اعلامیه جمع‌آوری شود.


علیرضا فرشی دیزجیکان    تماس با مؤلف دادخواست

امضای این دادخواست

By signing, I accept that علیرضا فرشی دیزجیکان will be able to see all the information I provide on this form.

ما آدرس ایمیل شما را به صورت عمومی آنلاین نمایش نخواهیم داد.

ما آدرس ایمیل شما را به صورت عمومی آنلاین نمایش نخواهیم داد.


I give consent to process the information I provide on this form for the following purposes: