درخواست اصلاح حقوق پزشکان متخصص طرحی

"بسمه تعالی"

وزیر محترم بهداشت و درمان و اموزش پزشکی :

با سلام و احترام
اینجانب پزشکان متخصص نظام جمهوری اسلامی ایران با توجه به شرایط اقتصادی و معیشتی جامعه پزشکی که وضعیتی نامناسب و دور از شان هر انسانی است و در بسیاری از موارد از عموم قشر جامعه نیز پایین تر میباشد و روز به روز در حال افول نیز هست، درجهت اصلاح آن نیازمند کمک و دستور حضرتعالی میباشیم،
همانطور که مستحضر هستید، بسیاری از پزشکان جوان درحال مهاجرت هستند چراکه امیدی به
بهبود شرایط ندارند. حال آنکه این جمع به حسن نیت حضرتعالی و تلاش جنابتان در بهبود شرایط معیشتی پزشکان واقف بوده و تقاضامند است رسیدگی به پرداخت حقوق و کارانه ی به موقع پزشکان متخصص که یکی از مسایل مهم و اساسی این اعضای جامعه بزرگ پزشکی است، توجه ویژه گردد.
چرا که عدم توجه و کوتاهی در این موضوع همانند پاشنه آشیل در ارائه خدمت این قشر خدوم به مردم عزیز ایران می باشد ،
و متاسفانه درحال حاضر از یک طرف ناچیز بودن حقوق پایه متخصصین طرحی و از طرفی دیگر کاهش سهم پزشک از خدمت ارایه شده به عناوین و بهانه های مختلف تا ۳۰ درصد و از طرف دیگر تاخیر پرداختی همان ۳۰ درصد )که بین دانشگاههای مختلف از حدود ۶ ماه تا ۱۸ ماه تاخیر وجود دارد( و نیز بحث حقوقی، تلاش و بیخوابی، پاسخ گویی و مسئولیت کاری تمام ذی نفعان خدمت، هرگز به میزان پزشک نیست.
در نهایت این امور به همراه تورم موجود در اقتصاد کشورمنجر میگردد کارانه ای که بعد یک سال ‌پرداخت‌میشود به ۳/۱ ارزش ‌خود‌کاهش یابد و منجر به اختلال بیش از پیش در معیشت این قشر خدمت گزار شده و تمایل پزشکان متخصص به بخش خصوصی و مهاجرت بیشتر میگردد.
لذا در ابتدا به نظر نمیرسد نبود متخصص مشکل اصلی باشد که جهت رفع این مشکل نیاز به افزایش ظرفیت های تخصص باشد؛ چراکه مع الوصف این کار صرفا منجر به افزایش هزینه های کشور جهت تربیت نیروی متخصص و افزایش دلسردی و سیل مهاجرت خواهد شد.
اقدام هوشمندانه حضرتعالی در زمینه کاهش زمان پرداخت و اصلاح ساختار پرداختی و سهم پزشک و نیز اصلاح قوانین قضایی منجر به جلوگیری از فعالیت های افراد سودجو علیه نظام جمهوری اسلامی و شخص شما، دلگرمی اینجانبان و بهبود معیشت و ترمیم زخمهای کادر تخصصی می باشد.
درصورت تمایلِ وزارت خانه ،نویسندگان نامه، مشتاقانه به همکاری جهت تشکیل کارگروه و بررسی مشکلات مذکور وارائه راهکار متناسب جهت جلوگیری از فجایع بعدی امیدوار هستند.

پیشاپیش از لطف و همکاری شما کمال تشکر و قدردانی را داریم .


متخصصین رشته های پزشکی    تماس با مؤلف دادخواست

امضای این دادخواست

By signing, I accept that متخصصین رشته های پزشکی will be able to see all the information I provide on this form.

ما آدرس ایمیل شما را به صورت عمومی آنلاین نمایش نخواهیم داد.

ما آدرس ایمیل شما را به صورت عمومی آنلاین نمایش نخواهیم داد.


I give consent to process the information I provide on this form for the following purposes: