اصلاح وضعیت محیط زیست

Quoted post


Guest

#24

2015-11-19 19:35

میخواستم فقط نظرم رو وارد کنم، ولی چون بدون امضا نمیشد نظر داد مجبور شدم امضا کنم و همینجا اعلام میکنم که این پتیشن ها نمیتونه خانم ابتکار را عوض کنه و مطمین باشید که حساب تک تک شما را خواهیم رسید و به وقتش می فهمید که ابتکار حمایت مردم رو‌پشت سرش داره و خیلی راحت میتونه هرکاری دلش میخواد بکنه.

Replies


Guest

#25 Re:

2015-11-19 19:39:26

باز هم تهدید و ارعاب، شما در اندازه های رسیدگی به حساب ما نیستید

فرهاد

#59 Re:

2015-11-20 08:44:13

 مردم بدانند كه ادبيات اربابان سازمان محيط زيست كه پرسنل و مردم را رعيت خود ميپندارند چيست؟


Guest

#61 Re:

2015-11-20 09:31:28

دوست عزیز ، ایشون در پتیشن موافقانشان در سراسر ایران #24 فقط ۱۷۰۰ رای آوردند???!!!! در حالیکه اگر فقط کارمندان ایشان  رسراسر ایران به ایشان رای می دادند که همگی به نت دسترسی دارند و مهمتر اینکه پتیشن ایشان در پورتال سازمان وجود داشته می باست ۸۰۰۰ رای می آوردند!!!! نمردیم و معنی این همه طرفدارو فهمیدیم . 

 

24: -  

 


Guest

#69 Re:

2015-11-20 12:51:24

نیاز به معرفی ندارید، ما شما و رفتارهایتان را بخوبی میشناسیم و‌میدانیم که استاد پرونده سازی هستید، آقای جزینی زاده و تیموری صید و شکار هم بخوبی میتوانند تخلفی آماده کنند و چند امضا مجعول را از خودفروشان سازمان برای آن فراهم کنند، اتفاقا خوب کاری کردید که تشریف آوردید و  دکترین مدیریت سازمان را شفاف سازی کردید.
تبلیغات خریداری شده

We will advertise this petition to 3000 people.

Learn more...

Facebook