ما مرتد هستیم! فتوای قتل شاهین نجفی محکوم است

 

حکومت اسلامي ايران در يک اقدام جنايتکارانه٬ از زبان چندين آيت الله حکومتي فتواي قتل شاهين نجفي ترانه سرا و هنرمند ايراني را صادر کرده و بيشرمانه از هر "مسلماني" خواسته است که هر چه زودتر شاهين را به قتل برسانند. در سايت شيعه آنلاين براي به قتل رساندن اين هنرمند٬ فقط بدليل اينکه يک آهنگ به اسم " آي نقي" اجرا کرده٬  جايزه تعيين کرده اند  و هر روز آخوند از گور برخاسته ديگري  و يا يکي از سران حکومت اسلامي از فتواي قتل شاهين دفاع کرده و حتي مداحان حکومت اسلامي به جمع آوري طومار براي زمينه سازي قتل شاهين نجفي دست زده اند.

ما با اعلام اين کمپين و با درج نام خودمان در ليست کسانيکه مرتد هستند٬ به اين حکومت و فتوا دهندگان نشان خواهيم داد که در مقابل خود نه يک نفر و نه يک شاهين بلکه هزاران مرتد را دارد. ما با امضا اين پتيشن يک تو دهني محکم به حکومت اسلامي ميزنيم و نشان ميدهيم که با فتواي قتل عليه شاهين و شاهين ها نميتواند براي خود عمر بخرد. اين حکومت با ما طرف است. با ما هزاران مرتد !

آزادي بي قيد و شرط بيان بدون آزادي نقد و هجو مذهب ٬ هيچ معنايي ندارد.

من با امضا اين پتيشن با افتخار اعلام ميکنم که مرتد هستم!

امضای این دادخواست

By signing, I authorize to hand over my signature to those who have power on this issue.


یا

یک ایمیل حاوی لینکی برای تأیید امضای خود دریافت خواهید کرد. To ensure you receive our emails, please add info@petitions.net to your address book or safe senders list.
تبلیغات خریداری شده

We will advertise this petition to 3000 people.

Learn more...

Facebook