رای_بی_رای

این دادخواست متعلق به هیچ گروهی خاصی نیست فقط از طرف مردم ایران که مخالف جمهوری اسلامی ایران هستند امضا میگردد: جمهوری اسلامی ایران از زمان سایه اندازی بر ایران سعی کرده است دیدگاه ها ، تفکرات و صداها همسو مردم را خاموش و حذف کند و صداها دروغین را جایگزین مسیردرست و صحیح انتخابات کند؛ و هر چهارسال در این مدت حضور حکومت استبدادی ، مردم فقط شاهد تنگنا سیاسی و اجتماعی و حتی دینی شده اند ، از اینروجمعی از ایرانیان که در تبعید ناخواسته در کشورهای دیگر هستند از تمام عزیزان در خواست دارند که در انتخابات شرکت نکنند و در روز انتخابات با #رای_بی_ رای یک اعتراض گسترده را شروع کنند و در روز انتخابات با حضور در سفارت خانه ها یا کنسولگری های جمهوری اسلامی ایران به اعتراض دست بزنند . ایرانیان مقیم اروپا- آلمان نوشته شده توسط: بابک مشیزی ، سارا ماهانی


بابک مشیزی ، سارا ماهانی    تماس با مؤلف دادخواست

امضای این دادخواست

By signing, I authorize بابک مشیزی ، سارا ماهانی to hand over the information I provide on this form to those who have power on this issue.


یا

یک ایمیل حاوی لینکی برای تأیید امضای خود دریافت خواهید کرد. برای اطمینان از دریافت ایمیل های ما لطفاً info@petitions.net را به دفترچه آدرس یا لیست ارسال کننده های امن اضافه کنید.

لطفاً‌ توجه داشته باشید که با پاسخ به این پیام نمی‌توانید امضای خود را تایید نمایید.
تبلیغات خریداری شده

ما این دادخواست را به 3000 فرد معرفی می کنیم.

بیشتر بدانید...