فراخوان حمایت از بیانیه تکمیلی ۱۴ نفر از کنشگران سیاسی و مدنی درونمرز

nor.png

 

هموطنـ

مدتی از انتشار بیانیه چهارده کنشگرسیاسی و مدنی درونمرز میگذرد.ـ

در این مدت بسیاری از فرهیختگان، کنشگران سیاسی، احزاب و گروه های خارج از کشور و همینطور افراد و گروه های داخل کشور به حمایت و پشتیبانی از این خواسته برحق که گذار کامل از جمهوری اسلامی و تدوین قانون اساسی نوین میباشد برخاسته اند. گروه های چهارده نفره دیگری به این جمع اضافه شده اند و شخصیت های سیاسی فراوانی از این جنبش حمایت کرده اند.ـ

امروز زمان آنست که به دژخیمان حاکم نشان بدهیم که گذار از جمهوری اسلامی یک خواست مدنی است و آحاد ملت بر آن باور دارند.ـ

با امضای این پتیشن نشان دهیم که ما هم خواهان گذار از حکومت اسلامی هستیم.ـ

 

پیام دوم ۱۴ کنشگر درونمرزی: ما با کلیت نظام جمهوری اسلامی مخالفیم

هموطنان گرامیـ

ما چهارده تن، بی هیچ واهمه و پروایی، جمهوری اسلامی را نظامی برآمده از قوانین استبدادی می دانیم و با نشانه رفتن دقیق مبانی و مظهر مفاسد این نظام که همانا "قانون اساسی" و جایگاه ولی فقیه و" رهبری "ست، خواستار مطالبات بر حق خود و بخش وسیعی از مردم خویشیم!ـ

به بیانی واضح تر، ما با کلیت این حکومت و حاکمیت و همه نهادها و قوای آن مخالفیم و معتقدیم هیچ راهی برای بازسازی و نوسازی این رژیم وجود ندارد.ـ

ما چهارده تن، در پی "گذار کامل" و مسالمت آمیز از این رژیم «ایران ویران کن»، و در پی برپایی انتخاباتی آزاد هستیم.ـ

ما نیز در آرزوی برخورداری حکومتی دموکراتیک و سکولار بوده که اعلامیه جهانی حقوق بشر سر لوحه مجلس آینده اش برای تدوین و تبیین مدرنترین قانون اساسی عصر حاضر باشد!ـ

پس، آنچه که ما چهارده تن با انتشار نخستین بیانیه ی خویش در پی آن بوده و هستیم، یک مطالبه فراجناحی برای «عبور کامل» از نظام جمهوری اسلامی بوده و متعلق بهمه آزادیخواهان راستین با هر گرایش سیاسی و عقیدتی است.ـ

امضا کنندگان: ۱- محمد ملکی، ۲- گوهر عشقی ( مادر شهید ستار بهشتی )، ۳- حوریه فرج زاده «خواهر شهید شهرام از شهدای ۸۸»، ۴- هاشم خواستار، ۵- محمد کریم بیگی «پدر مصطفی از شهدای ۸۸»۶- محمد نوری زاد، ۷- محمدرضا بیات، ۸- محمدمهدوی فر ، ۹-کمال جعفری یزدی، ۱۰-زرتشت احمدی راغب، ۱۱- رضامهرگان، ۱۲-عباس واحدیان شاهرودی، ۱۳-محمد حسین سپهری، ۱۴- جواد لعل محمدیـ

۹۸.۳.۳۰ـ

 

فراخوان حمایت از بیانیه تکمیلی ۱۴ نفر از کنشگران سیاسی و مدنی درونمرز

ما امضاء کنندگان زیر ضمن تقدیر از تهیه کنندگان "بیانیه تکمیلیِ" ۱۴ نفر از کنشگران سیاسی و مدنی در داخل کشور، حمایت خویش را ازآن اعلام می کنیم.ـ

بیانیه با تاکید بر "مخالفت با کلیت حکومت اسلامی و همه نهادها و قوای آن"، طرح شفاف و صریح "گذار و عبور کامل از آن" را اعلام می کند.ـ

در این بیانیه "جمهوری اسلامی نظامی برآمده از قوانین استبدادی اعلام شده و با نشانه رفتن دقیق به مبانی مفاسد این نظام که همانا "قانون اساسی" و جایگاه ولی فقیه و "رهبری"ست، خواستار مطالبات برحق بخش وسیعی از مردم ایران شده است.ـ

در این بیانیه تاکید شده است که هیچ راهی برای بازسازی و نوسازی این رژیم وجود ندارد."، "گذارو عبور کامل" و مسالمت آمیز از این رژیم، و سرانجام جایگزینی "حکومتی دموکراتیک و سکولار که اعلامیه جهانی حقوق بشر سر لوحه مجلس آینده اش برای تدوین و تبیین یک قانون اساسی مدرن باشد"، خواست تدوین کنندگان این بیانیه است.ـ

ما امضا کنندگان، حمایت ازخواست های مطرح شده دراین بیانیه را از وظایف و مسئولیت های ملی و سیاسی و اجتماعی خود می دانیم.ـ

 

1poschtiban.png

 * * * 

2poschtiban.png

 * * * 

3poschtiban.png

 * * * 

4poschtiban.png

 * * * 

5poschtiban.png

 * * * 

انجمن جمهوریخواهان ایران – پاریس

حزب آرا (حزب آزادی و رفاه ایرانیان)ـ

حزب سکولار دموکرات ایرانیان

شورای مدیریت گذار

جمعیت هواداران سوسیال دموکراسی برای ایران

شورای ملی ایرانیان برای انتخابات آزاد

حزب مشروطه ایران (لیبرال دموکرات)ـ

همبستگی جمهوریخواهان ایران

کانون حقوق دانانِ "دگرباوران"ـ

جنبش اول فقط اتحاد

حزب چپ "فدائیان خلق"ـ

 

 


مرتضی بابایی    تماس با مؤلف دادخواست